4. søndag i påsketiden (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P4a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Den gode hyrdes søndag

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 33 (32),5–6

Jorden er full av Herrens barmhjertighet.
Ved Herrens ord ble himlene skapt. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, miskunnsrike Gud, før oss til de evige gleder, så hjorden kommer dit hvor hyrden er gått forut. Ved vår Herre …

1. lesning

Apg 2,14a.36–41
Gud har gjort ham til «Herren» – til sin Salvede

På pinsedagen stod Peter frem sammen med de elleve, og erklærte med kraft:

«Hele Israel skal vite for visst: at denne Jesus, som dere korsfestet, ham har Gud gjort til ‘Herre’ – til sin Salvede.»

Som de stod og hørte på alt dette, rammet det dem i hjertet, og de spurte Peter og de andre apostlene: «Men hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte: «Vend om og la dere døpe, hver og én i Jesu Kristi navn, så dere kan få tilgivelse for deres synder. Da skal dere også få Den Hellige Ånds gave! For løftet gjelder dere og deres barn – og også ‘alle i det fjerne’, i så stort tall som Herren vår Gud vil kalle dem.»

Også mange andre ting la han dem inntrengende på hjerte, mens han innstendig bad dem: «La dere frelse fra dette villfarne folk!» Og de tok imot hans budskap og lot seg døpe; det var omkring tre tusen sjeler som den dagen sluttet seg til.

Responsoriesalme

Sal 23 (22),1–3a. 3b–4. 5. 6

Omkved: Herren skal være deres hyrde
og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier,
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.
For, Herre, du er med meg,
din kjepp og din stav de trøster meg.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne
og salver mitt hode med olje,
mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er
skal følge meg alle dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

2. lesning

1 Pet 2,20b–25
Nå er dere vendt tilbake til ham som er hyrde for deres sjeler

Mine kjære:

Dersom dere har handlet vel og så får vondt å lide, men allikevel bærer det tålmodig, da er det en vakker ting i Guds øyne. Og det er dette dere er kalt til. For Kristus led for dere, og etterlot dere dermed et eksempel, så dere kunne følge i hans fotspor.

Han «gjorde ingen synd, og svik fantes ikke i hans munn», han ble hånet uten å svare igjen, han led uten å true, men betrodde sin sak til Ham som dømmer rettferdig; på sin egen kropp bar han våre synder opp på marterpælen, for at vi skulle dø fra våre synder og leve et liv i rettferd. «Ved hans sår er dere blitt leget.»

Det er jo sant, dere var «som villfarne får»; men nå er dere vendt tilbake til ham som er hyrde og vokter for deres sjeler.

Halleluja

Joh 10,14

Halleluja. Jeg er den gode hyrde, sier Herren.
Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Halleluja.

Evangelium

Joh 10,1–10
Det er jeg som er porten for fårene

På den tid sa Jesus:

«Sann mitt ord! Den som ikke kommer inn gjennom porten i fårekveen, men stiger over muren et annet sted, han er en tyv og en røver. Men gjennom porten kommer fårehyrden selv. For ham lukker dørvokteren opp, og fårene hører hans stemme; så kaller han hvert av sine ved navn og leder dem ut. Når han har alle sine utenfor, går han i spissen for dem, og fårene følger ham fordi de kjenner ham på stemmen. Men en fremmed vil de flykte for istedenfor å følge, siden de ikke kjenner hans stemme.»

Slik talte Jesus til dem i bilder; men de forstod ikke hva det var han ville si dem.

Da tok Jesus på ny til orde: «Sann mitt ord! Det er jeg som er porten for fårene. Alle som er kommet før meg, er tyver og røvere, og fårene hørte heller ikke på dem. Det er jeg som er porten; den som går inn gjennom meg, er i sikkerhet; og han skal kunne gå inn og ut og beite fritt. Tyven kommer ikke for annet enn å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

4. søndag i påsketiden er «kallssøndagen» der Kirken spesielt ber for preste- og ordenskall.

Kjære kristne! Kristus er hyrden som kjenner hver av oss ved navn. La oss be ham hjelpe oss til alltid å gjenkjenne hans stemme og trofast følge ham etter:

L: For alle med pastoralt oppdrag og ansvar i Kirken,
at de må fremstå som gode og verdige medhyrder
til den gode fårehyrde, Jesus Kristus.

L: For dem som opptrer som tyver og røvere i Kirken,
at de må bli rammet i hjertet og omvende seg.

L: For alle hjordens villedede og lidende får.

L: At vår menighet må ta godt imot og la seg lede
av de hyrder som kommer med kall og oppdrag
fra ham som kalles Porten i fårekveen og for fårene.

L: Om at Kristus fortsatt må kalle unge menn blant oss
til prestetjeneste for å ta del i hans hyrdegjerning,
og at dette må bli lett for dem.

L: At kallet til oppbrudd fra den vanlige livsform
for å vie seg helt til Gud som ordensfolk
– nonner og munker, brødre og søstre –
må være levende og fruktbringende også hos oss.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du har satt Jesus Kristus til hyrde og vokter for våre sjeler.
Bevar oss hos ham, vi som var som villfarne får.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

La oss be til Kristus for hele hans folk. Måtte han som er alle kalls og tjenesters kilde vise oss vår vei:

L: Vi ber for Kirkens biskoper, prester og diakoner som i dag fortsetter Herrens hyrdegjerning iblant oss, om at de som nå gir sine liv for fårene, alltid må etterligne den sanne hyrde.

L: Vi ber for bispedømmets prestestudenter som forbereder seg på prestegjerningens og hyrdens tjeneste. Hjelp dem til å avklare sitt kall og gjør dem skikket til verdig å motta ordinasjonens sakrament.

L: Vi ber for flere kall til prestegjerning i Kirken, at stadig flere unge menn må høre Herrens ord om å følge ham og gi sine liv for Kirken og sjelenes frelse.

L: Herre, du kommer i hu menn og kvinner som har forlatt alt for å finne deg i alle ting. Vi ber, styrk dem i deres forsett om å trofast følge din Salvede i et liv viet Evangeliet og nestekjærlighetens bud.

Gjennom profeten Jeremia lovet du å gi oss hyrder slik som du vil ha. I tillit til ditt løfte bringer vi deg disse bønner og ber deg velsigne Kirken med preste- og ordenskall. Hør oss ved din Sønn Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la oss alltid fryde oss over påskens mysterier, så gjenløsningen kan øve sitt verk i oss og bli oss til evig glede. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Den gode hyrde er oppstanden,
han som gav sitt liv for sine får
og døde for sin hjord. Halleluja.

Slutningsbønn

Gode hyrde, se i nåde til din hjord, som du har gjenløst ved din Sønns dyre blod, og før den til den evige hvile. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag