1. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U1.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

1 Sam 1,1–8

I Ramatajim i Efraimfjellene bodde det en mann av Suf-ætten som het Elkana. Hans far het Jeroham og var sønn av Elihu og sønnesønn av Tohu, som var sønn av efraimitten Suf. Elkana hadde to hustruer. Den ene het Hanna og den andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna var barnløs. Denne mannen drog hvert år opp fra hjembygden sin for å tilbe og ofre til Herren, hærskarenes Gud, i Sjilo. Der var de to Eli-sønnene Hofni og Pinhas prester for Herren.

Når Elkana holdt offermåltid, gav han sin hustru Peninna og alle hennes sønner og døtre hver sitt stykke av offerkjøttet, men Hanna fikk dobbelt så meget. For han holdt mest av Hanna, enda Herren hadde stengt hennes morsliv. Medhustruen hånte henne stadig og ville gjøre henne motløs, fordi Herren hadde stengt hennes morsliv.

Slik gikk det år efter år. Hver gang Hanna drog opp til Herrens hus, hånte Peninna henne. Da gråt hun og ville ikke spise. Men Elkana, hennes mann, sa til henne: «Hvorfor gråter du, Hanna, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for deg enn ti sønner?»

Responsoriesalme

Sal 115

Omkved: For hele folkets åsyn vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Hvorledes skal jeg gjengjelde Herren alt han har gjort for meg.
Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.
For hele folkets åsyn
vil jeg innfri mine løfter til Herren.

Med takkoffer vil jeg påkalle Herrens navn.
For folkets åsyn vil jeg holde mine løfter til Herren,
i templets forgårder i Jerusalems midte.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Mark 1,14–20

Efter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea med evangeliet fra Gud og forkynte: «Tiden er inne, og Guds rike er nær. Vend om, og tro på evangeliet!»

Og som han gikk langs bredden av Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, Simons bror. De var fiskere og drev og kastet med not i sjøen. Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så skal jeg en gang gjøre dere til menneskefiskere». Og straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Litt lenger borte så han Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes; de satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han også dem til seg. Og de lot sin far Sebedeus sitte igjen i båten med leiefolkene og fulgte ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Guds Sønn gjestet jorden for å føre oss til Gud. La oss be om hjelp til å søke ham:

L: Om at Kirken i tro må holde fast ved Jesu budskap
at tiden er inne og Guds rike nær,
og at den trofast må bringe budskapet videre.

L: Om rettferdighet og respekt for menneskets verdighet.

L: Om hjelp til alle lidende
– fra ham som trådte inn i verden og ble oss lik.

L: For oss i denne menighet (dette fellesskap),
at vi i den kommende tid trofast må følge Jesus
i hans ord og virke, like fra Galilea til Jerusalem,
slik det berettes i Evangeliet etter Markus.

Herre Gud, himmelske Far,
du som sendte din Sønn til verden,
la oss lik de første disipler,
lytte til hans budskap og følge ham etter.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.