12. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U12.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 17,1.9–10.15–22

Da Abram var 99 år, viste Herren seg for ham og sa: «Jeg er Gud, den allmektige Herre. Lev for mitt åsyn, vær hel i din ferd!»

Så sa Gud til Abraham: «Du skal holde min pakt, både du og dine etterkommere fra slekt til slekt. Dette er den pakt som dere skal holde, pakten mellom meg og deg og dine etterkommere: Alt som er av hankjønn av dere, skal omskjæres.»

Gud sa til Abraham: «Din hustru Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai, men Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn også med henne. Jeg vil velsigne henne; hun skal bli til mange folk, og konger over folkeslag skal stamme fra henne.»

Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa ved seg selv: «Kan en hundreåring få en sønn, og kan Sara med sine 90 år føde?» Og Abraham sa til Gud: «Måtte Ismael få leve for ditt åsyn!» Men Gud sa: «Nei, Sara, din hustru, skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ætt efter ham. Og din bønn for Ismael har jeg hørt. Jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og gi ham en meget tallrik ætt. Tolv høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folk. Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg neste år på denne tid.» Da Gud hadde sluttet å tale med Abraham, fór han opp fra ham.

Responsoriesalme

Sal 127 (128)

Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyde,
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk
inne i ditt hus.
Dine barn er som oljekvister
omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion,
la deg få skue Jerusalems lykke
alle dine dager.

Evangelievers

Halleluja. Han tok våre plager, han bar våre sykdommer. Halleluja.

Evangelium

Matt 8,1–4

På den tid gikk Jesus ned fra fjellet, og store mengder fulgte med ham. Da trådte en spedalsk frem, falt ned for ham og sa: «Herre, dersom du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Så vil jeg det: Bli ren!» Og straks var han ren og fri for sin spedalskhet. Jesus sa til ham: «Se til at du ikke forteller det til noen, men gå og vis deg for presten, og frembær det offer som Moses har påbudt til vidnesbyrd for dem.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I dåpen blir vi født på ny for at vi som Guds barn skal leve et liv i renhet og hellighet. La oss be Gud virke i oss med sin nåde og kraft:

L: For alle Guds barn,
– kalt ved navn, renset og helliget i dåpens bad –
om et sant kristenliv i tro og tillit.

L: For de makthavere som fremstår som seierherrer
etter kriger og andre ulykker,
at de i ydmykhet for Gud må vise respekt for taperne,
og la hat- og hevnlyst fordrives av ønske om forsoning.

L: For dem som har lidd nederlag,
at de må merke at Gud aldri svikter sine løfter.

L: At vi må glede oss over at Gud
gjennom dåpen har gjort oss til sine barn,
slik han gjennom omskjærelsen merket sitt gamle folk.

Himmelske Far,
du har gjort oss til dine barn ved dåpen og troen.
Gi oss å elske deg og vår neste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag