13. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U13.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 21,5.8–21

Da Abraham var hundre år gammel, fikk han sønnen Isak. Isak vokste opp, og moren vendte ham av. Abraham gjorde et stort gjestebud den dagen gutten ble avvent. Sara så at sønnen som Hagar fra Egypt hadde født Abraham, drev gjøn med Isak. Da sa hun til Abraham: «Jag vekk denne trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med Isak, min sønn.» Dette syntes Abraham svært ille om for sønnens skyld. Men Gud sa til Abraham: «Du skal ikke være lei deg for guttens og trellkvinnens skyld! Lyd Sara i alt det hun sier deg! For efter Isak skal ætten din ha navn. Men trellkvinnens sønn vil jeg også gjøre til et folk, fordi han er din sønn.»

Tidlig neste morgen tok Abraham brød og en skinnsekk med vann og gav det til Hagar. Gutten satte han på hennes rygg, og så sendte han henne bort. Hun drog av gårde, men gikk seg vill i ørkenen ved Beer-Sjeva. Da det ikke var mer vann i sekken, kastet hun barnet inn under en busk. Så gikk hun og satte seg omtrent et bueskudd lenger borte; for hun tenkte: «Jeg kan ikke se på at gutten dør.» Mens hun satt der, begynte gutten å gråte. Gud hørte at han gråt. Da ropte Guds engel fra himmelen til Hagar og sa: «Hva er i veien med deg, Hagar? Vær ikke redd! For Gud har hørt gutten gråte der han ligger. Reis deg, ta ham opp og hold ham fast i hånden! For jeg vil gjøre ham til et stort folk.» Så åpnet Gud hennes øyne, og hun fikk se en brønn. Hun gikk og fylte sekken med vann og lot gutten drikke. Gud var med gutten. Han vokste opp i ørkenen og ble bueskytter. Han bodde i Paranørkenen, og hans mor tok en hustru til ham fra Egypt.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),7-8. 10-11. 12-13

Omkved: Den elendige roper, og Herren gir svar.

Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.
Herrens engel verner de gudfryktige
og frir dem ut.

Frykt Herren, alle hans hellige.
Den som frykter ham, lider ingen nød.
Villdyrs barn kan lide sult og savn.
Den som søker Herren, har alle goder.

Kom barn, og hør på meg:
Gudsfrykt vil jeg lære dere.
Er det noen som ønsker livet,
dager fulle av lykke?

Evangelievers

Halleluja. Av egen fri vilje fødte han oss ved sannhetsordet, for at vi skulle være som en førstegrøde av hans skapning. Halleluja.

Evangelium

Matt 8,28–34

På den tid kom Jesus over til den andre siden av sjøen, til gadarenernes land. Da kom to demonbesatte ut fra gravene der og gikk ham i møte. De var så ville at ingen kunne ferdes på veien der forbi. Og nå ropte de: «Du Guds sønn, hva vil du oss? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?» Et stykke borte gikk en stor flokk svin på beite. Da bad demonene ham: «Dersom du driver oss ut, send oss inn i svineflokken!» «Så far avsted!» svarte Jesus. Og de fór ut og inn i svinene. Da satte hele flokken utfor stupet og ned i sjøen, hvor de omkom i bølgene. Men gjeterne tok flukten og løp inn i byen og fortalte det hele, og hva som var hendt med de besatte. Da gav hele byen seg på vei for å gå Jesus i møte, og så snart de traff på ham, bad de ham inntrengende om å dra bort derfra.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Gud sendte sin Sønn til verden for å befri oss fra ondskap og urettferdighet. La oss be om befrielse:

L: For alle som forkynner Guds ord,
at de må være med på å fremme frihet og rettferd.

L: For statslederne i Midt-Østen,
at de i tillit til Abrahams Gud må søke det gode.

L: For jøder og arabere som lider
på grunn av urettferdighet disse broderfolk imellom,
om fellesskap og miskunn, rettferd og godhet.

L: At vi får visdom og kraft
til å kjempe på rett vis for det gode.

Allmektige Gud,
du som har hele verden i din hånd,
la kjærligheten fra deg fortrenge ondskapen
som hersker i oss og rundt oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.