13. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U13.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

Lesning

Am 9,11–15

Så sier Herren: På den dag reiser jeg opp igjen Davids falne hytte. Jeg murer igjen dens revner og reiser det som ligger i grus; jeg bygger den som i gamle dager. Så kan de ta resten av Edom i eie og alle de andre folkeslag som er nevnt med mitt navn, lyder ordet fra Herren, som fullfører dette.

Se, dager skal komme, sier Herren, da de begynner å pløye før skurden er slutt, og tråkker druer til kornet skal såes. Druesaften skal dryppe fra fjell og flyte i alle bakker. Da vender jeg lagnaden for Israel, mitt folk. Nedrevne byer skal de bygge opp og bo i, de skal plante vingårder og selv drikke vinen, stelle til haver og selv spise frukten. Jeg planter dem atter i egen jord, de skal ikke mer rykkes opp av sitt land, som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.

Responsoriesalme

Sal 85(84),9ab+10.11-12.13-14

Omkved: Guds tale er fred for hans folk, hans venner.

Jeg vil høre hva Herren sier,
Guds tale er fred for hans folk, hans venner,
for dem som vender sitt hjerte mot ham.

Kjærlighet skal møte troskap,
rettferd skal favne fred,
troskap spire frem av jorden,
rettferd bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykken,
og jorden gir sin grøde.
Rettferd går frem for hans åsyn,
hvor han går følger fred i hans spor.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,14–17

På den tid kom Johannes' disipler til Jesus og sa: «Hvordan har det seg at dine disipler ikke faster, når både vi og fariseerne gjør det?» Jesus svarte: «Kan vel brudgommens venner holde sorg, så lenge de har brudgommen blant seg? Men det kommer en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da kommer de også til å faste.»

«Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på en gammel kappe, for da vil det nye stykket bare trekke tøyet sammen, og riften bli verre. - Og en heller ikke ny vin på gamle skinnsekker, for gjør en det, revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene er ødelagt. Nei, ny vin fyller en på friske sekker, så beholder en begge deler.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Som Kristi brud kan vi glede oss over at Gud står ved sine løfter og skjenker oss sin velsignelse. La oss be om at velsignelsen må bli oss til nytte og glede:

L: At velsignelsen må bli til nytte og glede
i Kirkens arbeid for å tenne håp hos dem som er uten håp,
og i arbeidet for å fremhjelpe sannhet og rettferd.

L: For dem som gjennomfører skifte- og arveoppgjør,
at samfunnets bistand må være til nytte og hjelp.

L: For dem som lider som følge av familievanskeligheter,
at Guds løfter om gode dager alt nå må merkes.

L: For oss på dette sted,
når vi føler konflikter mellom gammelt og nytt,
at det må være Gud og hans velsignelse
som seirer i oss og over oss.

Himmelske Far,
du som står ved dine løfter,
la din velsignelse bli oss til hjelp og glede.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.