14. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U14.4.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 44,18–21.23b–29;45,1–5

I de dager gikk Juda frem for Josef og sa: «Unnskyld, Herre! La din tjener få tale et ord til deg, og bli ikke harm på meg! Du er jo som farao selv. Du spurte dine tjenere, herre: Har dere far eller noen bror? Da svarte vi: Vi har en gammel far, og han har en liten sønn, som han fikk på sine gamle dager. Denne gutten hadde en bror, men han er død. Nå er han alene igjen efter sin mor, og faren er så glad i ham. Du sa til dine tjenere: Før ham hit til meg, så jeg får se ham med egne øyne! Kommer ikke deres yngste bror med dere hit, vil jeg ikke se dere mer for mine øyne. Da vi så kom hjem til vår far, din tjener, fortalte vi ham hva du hadde sagt, herre. Dra avsted igjen, sa far, og kjøp litt korn til oss!

Da svarte vi: Nei, det kan vi ikke gjøre. Men dersom vår yngste bror blir med oss, da skal vi dra dit ned. For vi kan ikke komme mannen for øye uten at vår yngste bror er med. Da sa vår far, din tjener, til oss: Dere vet at jeg fikk to sønner med min hustru. Den ene ble borte for meg. Jeg sa: Han er sikkert revet ihjel, og jeg har ikke sett ham siden. Tar dere nå også denne fra meg, og kommer han ut for en ulykke, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket».

Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg for alle dem som stod omkring ham. Han ropte: «La alle gå ut fra meg!» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satte i å gråte så høyt at egypterne hørte det, ja, de hørte det til og med i faraos hus.

Så sa han til sine brødre: «Jeg er Josef! Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham, så forskrekket stod de der foran ham. Da sa Josef til dem: «Kom nå hit til meg!» Og de kom bort til ham. «Jeg er Josef,» sa han, «deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere.»

Responsoriesalme

Sal 105(104),16-17.18-19.20-21

Omkved: Kunngjør hans storverk blant folkene.

Han kalte hungersnød over landet,
tok bort brødet, deres styrke.
Foran dem sendte han en mann,
som trell ble Josef solgt.

De tvang hans føtter i lenker,
og jern ble lagt om hans hals,
inntil det ord han talte slo til,
og Herrens ord ga ham rett.

Da kongen sendte bud, ble han fri,
folkenes hersker slapp ham løs.
Han satte ham til herre over sitt hus,
til vokter over alt sitt eie.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,7–15

På den tid sa Jesus til disiplene: «Hvor dere kommer skal dere forkynne at himlenes rike er nær. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut demoner. Som gave har dere fått det, som gave skal dere gi det videre. Unngå å få penger i beltet, enten det er gull eller sølv eller kobber; ta ikke skreppe med på veien, heller ikke to kjortler, eller sko, eller stav; for en arbeider er sin kost verd.

Når dere kommer til en by eller en landsby, så spør dere for; ta så inn hos en mann som fortjener det, og bli der så lenge dere er på stedet. Og når dere trer inn i hans hus, skal dere lyse fred over det. Der huset er det verd, skal freden forbli; men viser huset seg uverdig, skal freden vende tilbake til dere. Og er det et hus eller en by hvor de ikke tar imot dere, og nekter å høre på hva dere har å si, da skal dere forlate det huset, eller den byen, og riste støvet derfra av deres føtter. Og det sier jeg dere, at på Dommens dag skal selv Sodoma og Gomorras land få slippe lettere enn den byen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Der hvor vi kristne er, der er Jesus Kristus selv til stede. La oss be om respekt for det store sendeoppdrag som er oss pålagt:

L: For alle som forkynner og vitner om Gud,
at de må forkynne alt Guds ord
med klokskap og kjærlighet.

L: Om at budskapet om den hellige Guds mildhet og godhet
må skape forsoning mellom nasjonene.

L: For alle familier som er rammet av strid,
at fredsbudskapet fra Kristus må skape fred.

L: At vi kristne på dette sted
må fullføre kallet Gud har gitt oss.

Allmektige Gud,
du som gjennom din Sønn
har utrustet din Kirke til tjeneste,
gi oss å fullføre tjenesten til velsignelse og fred.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.