14. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U14.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Hos 11,1b.3–4.8c–9

Så sier Herren: Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær, jeg kalte min sønn fra Egypt. Jeg lærte Efraim å gå og tok dem på mine armer; men de skjønte ikke at jeg leget dem. Jeg drog dem med milde bånd, ja, med kjærlighetens tømmer. Jeg stelte med dem likesom bonden som løfter åket fra nakken; jeg bøyde meg ned og gav dem mat. Hjertet vender seg i meg, all min medynk våkner. Jeg vil ikke følge min brennende vrede, vil ikke legge Efraim øde igjen. For jeg er Gud og ikke et menneske, hellig midt iblant dere; jeg kommer ikke med harme.

Responsoriesalme

Sal 80(79),2ac+3b.15-16

Omkved: La ditt åsyn lyse, så vi blir frelst.

Hør oss, Israels hyrde,
du som troner over kjeruber.
Vis oss din makt og velde
og kom oss til hjelp.

Herre, hærskarenes Gud, vend tilbake, se ned fra himmelen.
Ta deg av din vingård,
vern om det du har plantet med din høyre hånd,
Adams sønn som du har fostret.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,7–15

På den tid sa Jesus til disiplene: «Hvor dere kommer skal dere forkynne at himlenes rike er nær. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut demoner. Som gave har dere fått det, som gave skal dere gi det videre. Unngå å få penger i beltet, enten det er gull eller sølv eller kobber; ta ikke skreppe med på veien, heller ikke to kjortler, eller sko, eller stav; for en arbeider er sin kost verd.

Når dere kommer til en by eller en landsby, så spør dere for; ta så inn hos en mann som fortjener det, og bli der så lenge dere er på stedet. Og når dere trer inn i hans hus, skal dere lyse fred over det. Der huset er det verd, skal freden forbli; men viser huset seg uverdig, skal freden vende tilbake til dere. Og er det et hus eller en by hvor de ikke tar imot dere, og nekter å høre på hva dere har å si, da skal dere forlate det huset, eller den byen, og riste støvet derfra av deres føtter. Og det sier jeg dere, at på Dommens dag skal selv Sodoma og Gomorras land få slippe lettere enn den byen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Der hvor vi kristne er, der er Jesus Kristus selv til stede. La oss be om respekt for det store sendeoppdrag som er oss pålagt:

L: For alle som forkynner og vitner om Gud,
at de må forkynne alt Guds ord
med klokskap og kjærlighet.

L: Om at budskapet om den hellige Guds mildhet og godhet
må skape forsoning mellom nasjonene.

L: For alle familier som er rammet av strid,
at fredsbudskapet fra Kristus må skape fred.

L: At vi kristne på dette sted
må fullføre kallet Gud har gitt oss.

Allmektige Gud,
du som gjennom din Sønn
har utrustet din Kirke til tjeneste,
gi oss å fullføre tjenesten til velsignelse og fred.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.