14. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U14.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Jes 6,1–8

I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en tronstol som raget høyt opp, og slepet av hans kappe fylte templet. Serafer stod omkring ham. Seks vinger hadde hver av dem. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt de seg svevende. De ropte til hverandre: «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet.»

Stengene skalv i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røk. Da sa Jeg: «Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper og bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett Kongen, hærskarenes Gud.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved min munn og sa: «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.» Så hørte jeg Herrens røst: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg: «Se, her er jeg. Send meg!»

Responsoriesalme

Sal 93(92),1ab.1cd-2.5

Omkved: Herren er konge, kledd i høyhet.

Herren er konge, kledd i høyhet,
Herren har omgjordet seg med styrke.

Du, Herre, har grunnfestet jorden, den rokkes ikke.
Din trone står fast fra opphavet av, fra evighet er du, Herre.

Ditt vidnesbyrd er sannhet, Herre;
ditt hus er hellig til tidenes ende.

Evangelievers

Halleluja. Blir dere forhånet for Kristi skyld, da er dere lykkelige, for Guds egen Ånd hviler over dere. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,24–33

På den tid sa Jesus til disiplene: «En disippel står ikke over sin mester, heller ikke en slave over sin herre. Det må være nok for disippelen å få det som sin mester, og for slaven å få det som sin herre. Og har de kalt husbonden Beel-Zebul, hva kommer de da ikke til å si om hans husfolk! Så vær ikke redde for dem! Intet er så skjult at det ikke kommer for en dag, intet så hemmelig at det ikke skal bli kjent. Hva jeg sier dere i mørke, det skal dere si videre i dagslys, og hva dere får hvisket i øret, det skal dere selv forkynne ut over hustakene.

Frykt ikke dem som nok slår legemet ihjel, men som ikke er i stand til å drepe sjelen. Frykt heller ham som kan la både legeme og sjel gå under i Gehenna! Selges ikke et par spurver for en skilling? Men ikke én av dem faller til jorden uten Faderens samtykke! Og hva dere selv angår, holder han regnskap med hvert hår dere har på hodet. Så vær da ikke engstelige; dere er mer verd enn mange spurver!

Altså: Enhver som bekjenner meg overfor menneskene, ham skal også jeg kjennes ved overfor min Far i himlene. Men den som fornekter meg overfor menneskene, ham kommer også jeg til å fornekte overfor min Far i himlene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Kristus er vår fremste talsmann hos Faderen. La oss be ham virke i oss slik at han også kan kjennes ved oss overfor sin Far i himlene:

L: For Kirken under dens ferd på jorden,
at den må ta lærdom av at den ikke står over sin Herre.

L: For makthaverne,
at de må lære av Kristus
å tilgi fremfor å bevare hat og hevntanker.

L: For den som har lidd mye urett,
at han av den hellige og tilgivende Gud
må lære å tilgi den som ber om tilgivelse.

L: For oss som er samlet her,
om frihet fra unyttig dødsfrykt.

Herre Gud, himmelske Far!
Jesus, vår bror, ble selv slått i hjel.
Hjelp oss å kjennes ved ham overfor menneskene
slik at også han kan kjennes ved oss overfor Gud.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag