2. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U2.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 66 (65),4

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 9,1–3.11–14

Brødre, den første pakt hadde sin jordiske helligdom. Denne var slik innrettet: Først kom det ytre telt, med lysestakene, bordet og skuebrødene; dette kalles «det Hellige». Men bak det andre forhenget kom et nytt rom, som kalles «det Allerhelligste».

Men nå er Den Salvede kommet, som yppersteprest for de velsignelser som er i vente. Det telt han er gått inn gjennom, er av en ganske annen rang, en annen og større fullkommenhet; det er ikke blitt til ved menneskehånd, - med andre ord: det hører overhodet ikke til i den jordiske skapning. En gang for alle er han så trådt inn i helligdommen, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, og slik har han kjøpt oss fri for alltid. For om det er så at de som er urene, blir legemlig renset og helliget ved å bli bestenket med blod av bukker og okser og asken av en kvige, hvor meget mer må da ikke Kristi blod ha kraft til å rense vår samvittighet fra dødens gjerninger og føre oss til å tjene den levende Gud.

Responsoriesalme

Sal 47 (46)

Omkved: Gud stiger opp under jubelrop, Herren til hornets klang.

Klapp i hendene alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst.
For fryktinngydende er Herren, den høyeste,
den store konge over hele jorden.

Gud stiger opp under jubelrop,
Herren til hornets klang.
Syng, ja syng for vår Gud,
syng, ja syng for vår konge.

For Herren er all jordens konge,
syng for Gud med fryd.
Gud hersker over alle folk,
sitter på sin hellighets trone.

Evangelievers

Halleluja. Herre, gjør våre hjerter åpne for din Sønns ord. Halleluja.

Evangelium

Mark 3,20–21

På den tid kommer Jesus hjem sammen med disiplene sine, og på ny strømmer mengden sammen, slik at de ikke engang rekker å ta mat til seg. Da hans nærmeste hørte det, gikk de avsted for å få tak i ham, for de mente at han var fra seg selv.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Fra 18. til 25. januar holdes bønneoktaven for kristen enhet. En intensjon om kristen enhet (som f.eks. intensjon nr. 5 nedenfor) kan i disse dager tilføyes forbønnene.

Kjære medkristne! I Kristi mysterier finnes det en vei til Gud som bare troen kan fatte. La oss i tillit til dette be:

L: Om at Kirken i møte med døden
må fastholde menneskeverdet og Guds kjærlighet.

L: For samfunnsplanleggerne,
at de må gi rett plass
også til de sinnslidende og døende,
ja også til gravplasser der vi kan ihukomme våre avdøde.

L: For dem som blir regnet
å være uten visdom, forstand og fornuft
– for at vi gjennom hvert menneske
må høre Guds tale til oss.

L: Om omsorg for våre egne avdøde.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Barmhjertige Gud,
med sitt eget blod har din Sønn kjøpt oss fri.
Ta derfor imot våre bønner.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, hjelp oss å verdig feire disse mysterier, for hver gang vi feirer minnet om din Sønns offer, fullbyrdes frelsens verk i oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),5

Du har dekket et bord for meg,
mitt beger er fylt til randen.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Vi har erkjent den kjærlighet som Gud har vist oss,
og vi er kommet til å tro på den.

Slutningsbønn

Herre, fyll oss med din kjærlighets Ånd, så alle du har mettet med det ene brød, ved din godhet må bli ett i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.