20. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U20.4.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 84 (83),10–11

Gud, du vårt skjold,
vend blikket mot din salvedes åsyn,
for én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, har du beredt for dem som elsker deg. Fyll våre hjerter med din kjærlighet, så vi elsker deg i alt og over alle ting, og får del i det du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Esek 36,23–28

Så sier Herren: Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkene, da dere vanhelliget det blant dem. Folkene skal få kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg like for deres øyne viser min hellighet på dere. Jeg henter dere fra folkene og samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Og jeg vil øse rent vann på dere, så dere blir rene. Fra all urenhet og alle de avskyelige avgudene renser jeg dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta stenhjertet ut av dere og gi dere et hjerte av kjød isteden. Min ånd vil jeg gi dere, og jeg vil få dere til å følge mine forskrifter og holde mine bud, så dere gjør efter dem. Da skal dere bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.

Responsoriesalme

Sal 50 (51)

Omkved: Jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene, og jeg vil gi dere et nytt hjerte, sier Herren.

Skap et rent hjerte i meg Gud,
gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg din hellige ånd.

La meg kjenne din frelses glede på ny,
la høysinn råde i min sjel.
Jeg skal lære synderne dine veier,
de villfarne skal vende om til deg.

I slaktoffer finner du ingen glede,
brennoffer bryr du deg ikke om.
En sønderbrutt ånd er mitt offer,
det knuste hjerte vil du ikke forsmå,

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst idag. Halleluja.

Evangelium

Matt 22,1–14

På den tid gav Jesus seg på ny til å tale til yppersteprestene og fariseerne i lignelser:

«Himlenes rike kan lignes med en konge som holdt bryllup for sin sønn. Han sendte sine tjenere ut for å varsle alle som var innbudt til bryllupet; men de ville ikke komme. Da sendte han ut andre tjenere med den beskjed: 'Si til de innbudte: «Festmåltidet er stelt i stand, oksene og gjøfeet er slaktet, og alt er parat; kom nå til bryllupet.» Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei, den ene ut på sin åker, den annen til sine forretninger; og andre igjen gikk løs på tjenerne, mishandlet dem og slo dem ihjel. Da ble kongen harm og lot sine tropper rykke ut; de gjorde det av med morderne og satte deres by i brann. Så sier han til sine tjenere: «Alt var nok klart til bryllupsfesten, men de jeg innbød, var det ikke verd. Vel, så gå ut og still dere ved veikryssene, og innby alle dere treffer til bryllupet.» Og tjenerne gikk ut langs veiene og samlet alle de fant, onde og gode, så bryllupssalen fyltes med gjester. Men da kongen kom for å ta gjestene i øyesyn, fikk han øye på en som ikke var kledd til bryllups. «Men min venn,» sier han da til ham, «hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær?» Men den annen bare tidde. Da sa kongen til dem som vartet opp: «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut i mørket, der de skal gråte og hulke bittert.»' - Mange er nok innbudt, men få er utvalgt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Herren har sagt at mange er innbudt til hans store bryllup, men få er utvalgt. La oss be om at vi i hans miskunn får være blant de utvalgte:

L: At alle som kalles med kristennavnet,
må bære det aktivt og verdig.

L: At staten må respektere sann gudsfrykt og Guds-søken,
og ikke gi støtte til avgudsdyrkelse
og religiøsitet som forakter menneskets verdighet.

L: For dem som er rammet av selvforskyldt lidelse.

L: Om åpenhet i vår menighet for alle som Herren innbyr.

Allmektige Gud,
du har latt alle mennesker – onde og gode –
bli innbudt til din Sønns bryllup.
Gjør at vi forkynner dette med troverdighet,
og gi oss å få være blant de utvalgte.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som forener oss med deg. La oss motta deg når vi ofrer de gaver du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 130 (129),7

Hos Herren er barmhjertighet,
og hos ham er forløsningens fylde.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,51–52

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen, sier Herren. Den som eter av dette brød, skal leve i all evighet.

Slutningsbønn

Herre, gjennom disse sakramenter har vi fått del i Kristus. Vi bønnfaller deg: La oss likedannes med ham mens vi lever her på jorden, så vi kan bli hans medarvinger i himmelen, han som lever og råder fra evighet til evighet.