21. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U21.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tess 4,1–8

Brødre, vi har lært dere om hvordan man skal leve for å være efter Guds sinn, og dere lever i pakt med det. Men vi har allikevel en bønn til dere, ja, en inntrengende oppfordring på vår Herre Jesu vegne, om å fortsette å gjøre fremskritt på den veien! Dere minnes jo hvilke bud vi gav dere på vegne av vår Herre Jesus. For det Gud vil, er at dere skal vie dere ham; det vil si at dere holder dere borte fra all usedelighet, slik at enhver av dere ser på sitt legeme som noe hellig og holder det i ære, og ikke lar seg rive med av sine lidenskaper, slik som hedningene, som ikke kjenner Gud. Og ingen må i disse ting krenke sin bror eller gjøre ham skade. Herren straffer nemlig alt dette, det har vi allerede sagt og høytidelig advart dere om. For Gud har jo ikke kalt oss til et vanhellig liv, men til et liv som er viet ham. Så om noen setter seg ut over dette, da er det ikke et menneske, men Gud selv han ringeakter, - for det er jo han som har gitt dere sin hellige Ånd.

Responsoriesalme

Sal 97(96),1+2b.5-6.10.11-12

Omkved: Juble i Herren, alle rettferdige.

Herren er konge, fryd deg du jord,
de talløse øer juble.
Rettferd og rett er hans trones grunnvold.

Fjellene smelter som voks for hans åsyn,
for hele jordens Herre.
Himlene kunngjør hans rettferd,
folkeslagene skuer hans herlighet.

Herren elsker den som hater det onde,
han vokter sine og frir dem ut.
Lys rinner opp for de rettferdige
og glede for de rene av hjerte.

Juble i Herren alle rettferdige,
lovsyng hans hellige navn.

Evangelievers

Halleluja. Våk og be hver tid og stund, så dere kan bli verdige til å møte Menneskesønnen ansikt til ansikt. Halleluja.

Evangelium

Matt 25,1–13

På den tid fortalte Jesus denne lignelse til sine disipler: «Så kan himlenes rike lignes med ti terner, som kom for å gå brudgommen i møte; og alle hadde sine lamper med. Men fem av dem var uforstandige, og bare fem av dem var kloke. For de uforstandige tok nok lampene, men hadde ikke olje med; de forstandige derimot tok både lampene sine og kanner med olje. Men da brudgommen lot vente på seg, falt de etter hvert i søvn og sov til sist alle.

Da, midt på natten, hørtes et rop: 'Brudgommen kommer! Ut og gå ham i møte!' Alle ternene våknet og gjorde lampene sine i stand.

Men de uforstandige måtte si til de kloke: 'La oss få litt olje av dere, for lampene våre slukner.'

Da svarte de som hadde vist seg forstandige: 'Nei, det blir ikke nok både til oss og til dere; dere må gå til kjøpmannen og hente noe selv.' Men mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk sammen med ham inn til bryllupsfesten. Så ble døren lukket.

Senere kom også de andre ternene og ropte: 'Herre, herre, lukk opp for oss!'

Men han svarte: 'Jeg har bare dette å si dere: Jeg vet ikke hvem dere er.' Våk derfor - for dere kjenner hverken dagen eller timen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende. Som brudepikene venter vi på Herren. La oss be ham om at vi må være forberedt når han kommer:

L: For forvalterne av nådemidlene,
at de må gjøre de troende beredt til å møte Herren.

L: For dem som har makt utenfor Kirken,
at de må respektere korsets mysterium.

L: For alle som lider
fordi de ikke skikker sitt liv etter Herrens vilje.

L: For oss kristne på dette sted,
at vi må hjelpe hverandre til å vente på Herren.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som kommer i den stund vi ikke venter det,
gi at vi alltid må være beredt til å møte deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.