23. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U23.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Tim 1.1–2.12–14

Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling fra Gud, vår Frelser, og fra Kristus Jesus, vårt håp - til Timotheos, min egen sønn i troen: Nåde, miskunn og fred fra Gud vår Far og fra Kristus Jesus, vår Herre.

Jeg takker ham som gav meg styrke, Kristus Jesus, vår Herre, - jeg takker ham fordi han fant meg tillit verd og kalte meg til sin tjeneste, jeg som før var en spotter, en forfølger, en opprører mot Gud. Men jeg fikk miskunn fordi jeg handlet i uvitenhet og ikke kjente loven, og vår Herres nåde overveldet meg med en fylde av den tro og den kjærlighet som er i Kristus Jesus.

Responsoriesalme

Sal 16 (15)

Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Vern meg min Gud, jeg håper på deg.
Jeg sier til Herren: «Du er min Gud og mitt eneste gode.»

Herren er min arvedel, mitt beger,
min arv ligger trygt i dine hender.

Jeg priser Herren for hans råd,
for manende ord i mitt hjerte om natten.

Herren har jeg alltid for øye,
med ham ved min høyre står jeg trygt.

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,39–42

På den tid la Jesus denne lignelsen frem for disiplene: «Kan vel en blind lede en blind? Bærer det ikke da i grøften med dem begge? Disippelen står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Et lite rusk i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror: 'Bror, la meg få ta rusket ut av øyet ditt,' når du ikke ser bjelken i ditt eget? Din hykler! Få først bjelken ut av ditt eget øye, så ser du også skarpt nok til å få rusket ut av din brors.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Av nåde er vi kalt til tjeneste i Guds rike og i verden. La oss be om å bli bevart fra hovmod:

L: For vår pave Frans og vår biskop N.,
og for alle andre med lederansvar i Kirken,
om ydmykhet og troskap i tjenesten.

L: For dem som mottar oppdrag i samfunnet,
at de må vise seg sitt kall verdig.

L: For dem som lider av dømmesyke,
at de må oppdage bjelken i sitt eget øye.

L: At vi må vise takknemlighet og være utholdende.

Himmelske Far,
du har kalt oss til å være dine disipler.
Gi at vi ikke i blinde forsøker å lede hverandre.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.