25. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.5.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Hag 1,15b–2,9

I kong Dareios' annet regjeringsår, den 21. dag i den syvende måned kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så: Si til Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til ypperstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og til dem som er igjen av folket:

Er det ennå noen igjen av dere som har sett hvor herlig dette hus var før? Og hva synes dere om det nå? Ser det ikke smått ut? Men nå, vær frimodig og sterk, Serubabel! lyder ordet fra Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest! Vær frimodig, alt folk i landet! lyder ordet fra Herren. Gå og arbeid, for jeg er med dere! lyder ordet fra Herren, hærskarenes Gud. Dette løfte gav jeg dere da dere drog ut fra Egypt. Min Ånd bor iblant dere. Frykt ikke!

For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg ryster alle folkeslag, så deres skatter kommer hit. Og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud. Sølvet er mitt, og gullet er mitt, lyder ordet fra Herren, hærskarenes Gud. Dette nye hus skal bli herligere enn det forrige, sier Herren, hærskarenes Gud. På dette sted vil jeg gi fred, lyder ordet fra Herren, hærskarenes Gud.

Responsoriesalme

Sal 42 (43)

Omkved: Håp på Gud, uten opphør vil jeg prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

Døm meg, forsvar min sak
mot mennesker uten nåde.
Fri meg, Gud, fra mennesker
som farer med svik og ondskap.

Du er den Gud som er mitt vern.
Gud, hvorfor støter du meg ut?
Hvorfor skal jeg gå sorgfull bort,
knuget av fienden?

Send ditt lys og din sannhet
at de må lede meg,
føre meg til ditt hellige fjell,
til din bolig.

Jeg skal gå til Herrens alter,
til Gud min glede.
Jeg skal juble, Herre min Gud,
lovsynge deg til harpen.

Evangelievers

Halleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenger for de mange. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,18–22

Det hendte en gang, mens Jesus hadde trukket seg tilbake for å be, og bare disiplene var med ham, at han spurte dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen; men andre sier Elija, og andre igjen at det er en av de gamle profetene som er gjenoppstått.» «Enn dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Guds Salvede.» Men han la dem sterkt på sinne ikke å tale til noen om dette. Og han la til: «Menneskesønnen skal få meget å lide; han skal bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de lovkyndige og bli slått ihjel, og tredje dagen efter skal han bli oppvakt fra de døde.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Alt har sin tid. La oss be om hjelp til nå i vår tid å forkynne Jesus Kristus som Guds Sønn og verdens Frelser:

L: For arbeidet med å reise nye kirker og klostre.

L: Om at troen på hvem Jesus Kristus er,
må prege også de som styrer land og folk.

L: For alle som lider,
at de må finne trøst i at lidelsestiden er begrenset.

L: Om en sterk og ren tro på Jesus Kristus
for oss som er døpt og kaller oss kristne.

Himmelske Far,
du som har skapt og opprettholder verden,
gi oss å respektere dine ordninger og tro på din Sønn
som kom med nytt håp til menneskeheten.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.