25. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Fork 3,1–11

Alt har sin bestemte tid, alt som skjer under himmelen, har sin tid: en tid til å fødes, en til å dø, en tid til å plante, en til å rykke opp; en tid til å drepe, en til å lege, en tid til å rive, en til å bygge; en tid til å gråte, en til å le, en tid til å sørge, en til å danse; en tid til å kaste stener, en til å samle dem, en tid til å ta i favn, en til å la det være; en tid til å lete, en til å miste, en tid til å gjemme, en til å kaste; en tid til å rive i stykker, en til å bøte, en tid til å tie, en til å tale; en tid til å elske, en til å hate, en tid til krig og en til fred. Hva har den som arbeider igjen for alt sitt strev? Jeg så de gjerninger Gud har gitt menneskene å stri med. Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evighetstrangen har han lagt i menneskenes hjerter. Men de fatter ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist.

Responsoriesalme

Sal 144(143),1b+2abc.3-4

Omkved: Herren er trofast i sine ord, hellig i all sin gjerning.

Lovet være Herren min klippe,
han er min miskunn og min festning.
Han er mitt skjold og mitt håp,
mitt vern og min redningsmann.

Herre, hva er et menneske at du kjennes ved det,
et menneskebarn at du akter på ham.
Menneskets liv er som vindens pust,
dets dager som svinnende skyer.

Evangelievers

Halleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenger for de mange. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,18–22

Det hendte en gang, mens Jesus hadde trukket seg tilbake for å be, og bare disiplene var med ham, at han spurte dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen; men andre sier Elija, og andre igjen at det er en av de gamle profetene som er gjenoppstått.» «Enn dere,» spurte han da, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Guds Salvede.» Men han la dem sterkt på sinne ikke å tale til noen om dette. Og han la til: «Menneskesønnen skal få meget å lide; han skal bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de lovkyndige og bli slått ihjel, og tredje dagen efter skal han bli oppvakt fra de døde».»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Alt har sin tid. La oss be om hjelp til nå i vår tid å forkynne Jesus Kristus som Guds Sønn og verdens Frelser:

L: For arbeidet med å reise nye kirker og klostre.

L: Om at troen på hvem Jesus Kristus er,
må prege også de som styrer land og folk.

L: For alle som lider,
at de må finne trøst i at lidelsestiden er begrenset.

L: Om en sterk og ren tro på Jesus Kristus
for oss som er døpt og kaller oss kristne.

Himmelske Far,
du som har skapt og opprettholder verden,
gi oss å respektere dine ordninger og tro på din Sønn
som kom med nytt håp til menneskeheten.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag