26. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U26.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Dan 3,31.29.30.43.42

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du åpenbarer din allmakt når du skåner og viser miskunn. Unn oss i nåde å trakte etter dine gaver og få del i himmelens salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Sak 8,1–8

Da kom ordet fra Herren, hærskarenes Gud, og det lød så: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er full av brennende iver for Sion, jeg brenner for den med stor harme.

Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion, og midt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles Troskapens by, og berget til Herren, hærskarenes Gud, skal kalles Det hellige fjell. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Igjen skal gamle menn og kvinner sitte på torvene i Jerusalem, alle med stav i hånden på grunn av sin høye alder. Og torvene i byen skal fylles av gutter og jenter som leker der. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Om dette synes umulig for dem som i de dager er igjen av dette folk, skulle det være umulig for meg? lyder ordet fra Herren, hærskarenes Gud. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg frelser mitt folk fra landene i øst og i vest. Jeg fører dem hjem; midt i Jerusalem skal de bo. De skal være mitt folk, og i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud.

Responsoriesalme

Sal 102 (101)

Omkved: Herren vil bygge Sion på ny, vise seg i sin herlighet.

Folkeslag skal frykte Herrens navn,
alle jordens konger din herlighet.
For Herren vil bygge Sion på ny
og vise seg i sin herlighet.
Han verger de fattige og små,
han ringeakter ikke deres bønn.

Dette skal skrives for slekter som kommer,
så folket som skapes, kan prise Herren.
For Herren ser ned fra sin helligdom,
fra himmelen skuer han ned på jorden.
Han vil høre de fangnes sukk
og løslate dem som er viet til døden.

Dine tjeneres barn skal få bo i fred,
deres ætt skal bestå for ditt åsyn,
så Herrens navn kan forkynnes på Sion,
hans lov og pris i Jerusalem,
når folkeslag og kongeriker
samler seg for å tjene Herren.

Evangelievers

Halleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenger for de mange. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,46–50

På den tid begynte disiplene å undres på hvem som vel var den største blant dem. Men da Jesus så hva de gikk og tenkte på, tok han et lite barn ved hånden og stilte det ved siden av seg, og sa til dem: «Den som tar imot dette barnet i mitt navn, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, han tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle - det er han som er stor.»

Johannes sa: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, men vi prøvde å hindre ham i det, siden han ikke fulgte deg sammen med oss.» Men Jesus svarte: «Det skal dere ikke gjøre. For den som ikke er mot dere, er med dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud har lovet å frelse sitt folk og føre oss hjem til seg. La oss be om nåde til å holde ut i de prøvelser og fristelser som vi møter på:

L: For alle som står sammen i kampen mot det onde,
at vi også må stå sammen i håpet om evig liv.

L: For samfunnets ledere og andre ansvarlige,
at de må verge og hjelpe de små iblant oss.

L: For dem som er rammet av katastrofer,
at deres lidelse ikke må ta fra dem håpet
om den evige frelse fra Gud.

L: For arbeidet som her drives blant barn,
at det må vitne om at vi i barna møter Jesus selv.

Himmelske Far,
naken kom vi fra mors liv,
naken vender vi tilbake.
Du gav og du tok, hør våre bønner.
Ditt navn være lovet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, la dette offer tekkes deg og bli for oss en kilde til velsignelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),49–50

Herre, kom ihu ditt ord til din tjener!
Med det gav du meg håp, som trøster meg i min elendighet.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,16

På dette har vi kjent Guds kjærlighet:
At han gav sitt liv for oss.
Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre.

Slutningsbønn

Herre, forny oss på sjel og legeme ved dette mysterium. La oss som her forkynner din Sønns død, få del i hans herlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.