27. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U27.6.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Joel 3,17–26

Så sier Herren: Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josafats dal. For der vil jeg sitte til doms over folk fra alle kanter. Sving sigden, for høsten er moden! Kom og tråkk, for vinpressen er full, pressekummene flyter over. For folkenes ondskap er stor. Det er et mylder og ståk i avgjørelsens dal! Herrens dag er nær i avgjørelsens dal. Sol og måne svartner, og stjernene mister sin glans.

Herren skal tordne fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og jord skal skjelve. Men Herren er et vern for sitt folk, en borg for Israels sønner. Dere skal få sanne at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige fjell. Jerusalem skal være et hellig sted, der skal fremmede aldri mer komme inn.

På den dagen skal fjellene dryppe av druesaft og haugene flomme av melk, og alle bekkefar i Juda skal føre vann. En kilde veller frem fra Herrens hus og vanner Akasiedalen. Egypt skal bli til en ødemark og Edom til en øde hei for sitt voldsverk mot judeerne. For det var i deres land de spilte uskyldig blod.

Men i Juda skal det alltid bo folk, og i Jerusalem skal slekt følge slekt. Jeg vil hevne dem som er drept, og ikke spare de skyldige. Herren bor på Sion.

Responsoriesalme

Sal 96 (97)

Omkved: Rettferdige, juble i Herren.

Herren er konge, fryd deg, du jord,
de talløse øer juble.
Omkring ham er mulm og skyer,
rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Fjellene smelter som voks for hans åsyn,
for hele jordens Herre.
Himlene kunngjør hans rettferd,
folkeslagene skuer hans herlighet.

Lys rinner opp for de rettferdige,
og glede for de rene av hjerte.
Juble i Herren, alle rettferdige,
lovsyng hans hellige navn.

Evangelievers

Halleluja. Salig den som hører Guds ord og retter seg efter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,27–28

På den tid, mens Jesus talte til folket, var det en kvinne i mengden som ropte: «Lykkelig det liv som bar deg, og det bryst du diet!» Men han svarte: «La oss heller si: Lykkelige de som hører Guds ord og retter seg efter det!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjøre brødre og søstre! Jesus sa: «Lykkelige de som hører Guds ord og retter seg etter det!» La oss be Herren som gjorde sin mor lykkelig – som er det samme som salig – også skjenke oss salighet:

L: For alle som kaller seg kristne,
at de likesom Jomfru Maria må ta vare på Guds ord.

L: At de som innehar statsmakt,
av Herrens ringe tjenerinne må lære å lytte til hans ord.

L: At syke og lidende må finne trøst hos Jesus Kristus,
han som ble fulgt av sin mor like til korset.

L: At Jomfru Maria må prege vår tro og vår fromhet,
hun som fødte ham som forkynte Guds ord og kalles Ordet.

Himmelske Far,
din Sønn som lot seg føde av Jomfru Maria,
har åpnet en vei for oss til deg.
Gjør oss likesom henne åpne for din nåde,
og gi at vi når frem til deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.