28. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.3.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 2,1–11

Du er uten unnskyldning, du som dømmer - hvem du enn er. Ja, ved å dømme andre, feller du din egen dom; for du som dømmer, handler jo likedan selv! og vi vet at Guds dom, med sannhetens rett, rammer dem som gir seg av med denslags. Og du tror kanskje, du som dømmer dem som begår slike ting, og samtidig begår dem selv, at du skal kunne unnslippe Guds dom? Eller er det så at du bare har forakt for den grenseløse godhet, den langmodighet og det høysinn han viser, og ikke vil innse at Guds godhet har til formål å få deg til å skifte sinn? Men ved å forherde ditt sinn og forbli ubotferdig, hoper du vrede opp over deg selv - inntil den Vredens dag, da Guds rettferdige dom skal gi seg til kjenne. For Gud kommer til å «lønne enhver efter hans verk». Evig liv gir han til dem som streber efter å vinne udødelighetens herlighet og ære, ved trofast å gjøre det gode; men hans straffende vrede rammer de trossige, de som nekter å gi seg inn under sannheten, men villig lyder uretten. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør hva ondt er, - i første rekke jøden, men så også helleneren; mens herlighet, ære og fred venter den som gjør det gode, - i første rekke jøden, så helleneren. For Gud gjør ikke forskjell på folk.

Responsoriesalme

Sal 61 (62)

Omkved: Herre, du lønner hver og en efter hans verk

Min sjel finner hvile i Gud alene,
min frelse kommer fra ham.
Han er min klippe, min frelse, mitt vern,
jeg skal aldri falle.

Min sjel finner hvile i Gud alene,
mitt håp kommer fra ham.
Han er min klippe, min frelse, mitt vern,
jeg skal aldri falle.

Mitt folk, stol på ham til alle tider,
utøs deres hjerte for ham,
for Gud er oss en tilflukt.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,42–46

På den tid sa Jesus: «Ve dere fariseere; dere gir tiende av mynte og rute og hver eneste liten grønnsak, men rettferdigheten og kjærligheten til Gud, dem går dere utenom. Men det er dette som først skulle praktiseres, uten at dermed det andre ble glemt. Så ve dere fariseere! for dere liker å få hedersplassen i synagogen og motta folks hilsener på gaten, - ve dere! for dere ligner graver som ikke er avmerket, og som en går hen over uten å vite det!» Da tok en av de lovkyndige til orde og sa: «Mester, med slike ord krenker du også oss.» Men han svarte: «Ja, ve over dere også, dere lovkyndige, for dere legger byrder på folk som de ikke kan bære, og selv tar dere ikke i dem med en finger.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Åndens frukter, det er kjærlighet, glede, fred, høysinn og vennlighet, godhet og trofasthet, mildhet og selvbeherskelse.» La oss be om å motta Åndens frukter rikelig:

L: For alle med høy posisjon i Kirken,
at de må la seg prege av ekte kristen ydmykhet.

L: For dem som er ansvarlige for fred og rettferdighet,
at de må huske at de skal svare overfor Gud.

L: For dem som kjenner seg rammet av Guds dom,
at de ikke må forherde seg.

L: For omgangen oss imellom,
at vi må la den preges av kjærlighet og respekt.

Himmelske Far,
du som har sendt oss Den Hellige Ånd,
gi oss Åndens frukter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.