29. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U29.4.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 6,19–23

Brødre, jeg bruker et uttrykk som deres menneskelige skrøpelighet kan forstå. Som dere tidligere stilte deres kropp til tjeneste for en vanhellig og lovløs ferd, så alt endte i lovløshet, slik skal dere nå stille den i rettferdighetens tjeneste, som en helligelse til Gud.

Da dere var syndens slaver, hadde rettferdigheten intet å si over dere. Men hva høstet dere for frukter av det? - ting som dere idag skammer dere over, og døden er utgangen på dem. Men nå er dere frigjort fra synden og i tjeneste for Gud; og frukten av det er en helligelse, som fører inn i det evige liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er det evige liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Responsoriesalme

Sal 1

Omkved: Salig den mann som setter sin lit til Herren

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei,
som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov
og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker
som gir sin frukt i rette tid
og ikke står med vissent løv.
Alt hva han gjør,
det får han lykke til.

Men slik går det ikke dem som er uten Gud.
De er lik agner som spredes for vinden.
For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer,
men veien de ugudelige velger,
fører til undergang.

Evangelievers

Halleluja. Jeg har funnet meg i å tape alt, å anse det for skrap, for å kunne vinne Kristus og bli å finne i ham. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,49–53

På den tid sa Jesus til disiplene:

«For å sette jorden i brann er jeg kommet, og hvor jeg skulle ønske at ilden alt var tent! Men jeg har en dåp å gå igjennom, og det er smertefullt å vente, til den er fullbragt! Tror dere jeg er kommet for å bringe fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred men splid. Om der er fem mennesker i samme hus, skal de fra nå av være i strid med hverandre: tre mot to og de to mot de tre. Far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot sin svigerdatter og svigerdatter mot sin svigermor.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er det evige liv i Kristus Jesus, vår Herre.» La oss be om hjelp til å forbli i Guds nåde:

L: For sjelesørgere som må hjelpe kristne
som er i ubehagelige stridigheter.

L: For dem som søker å skape fred på jorden,
at de ikke må glemme sannhet og rettferdighet.

L: For kristne som lider fordi troen skaper splid,
om nåde til å bære vanskelighetene
med troskap, kjærlighet og utholdenhet.

L: Om at Ånden må gi styrke og innsikt
til oss på dette sted.

Himmelske Far,
du som ved Kristus har fridd oss fra døden,
gi oss ved Ånden å holde fast ved det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.