3. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U3.5.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 96 (95),1.6

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 10,32–39

Brødre, tenk tilbake på de første dager, den gang lyset opprant for dere, og på alle de lidelser dere da fikk å kjempe med: alt sammen stod dere igjennom! Snart var dere selv forfulgt og stilt ut til spott og spe for alle, snart gjorde dere felles sak med dem som ble utsatt for slikt. Dere delte de fangnes kår, og fant dere med glede i å bli plyndret, i bevisstheten om at dere eide noe bedre, og som ingen kunne ta fra dere. Kast nå ikke vrak på alt dette, men fortsett å være frimodige; det vil bli rikelig belønnet. Det dere trenger, er standhaftighet, om dere skal vinne den pris Gud har lovet dem som gjør hans vilje. For det er bare «en kort, kort stund, så kommer han som komme skal, han skal ikke drøye, og min rettferdige skal leve i kraft av sin tro. Men drar han seg unna, finner min sjel ingen glede i ham.»

Men vi er ikke av dem som drar seg unna, og går undergangen i vold; vi er av dem som tror, for å vinne livet.

Responsoriesalme

Sal 36 (37)

Omkved: Den rettferdiges frelse kommer fra Herren.

Ha tillit til Herren og gjør det gode,
bo i landet og legg vinn på troskap.
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg det ditt hjerte ønsker.

Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham og han skal gripe inn!
Han lar din rettferd gå frem som lyset,
lar din rett bli som høylys dag.

Herren gjør mannens gang stø,
når han har behag i hans vei.
Om han snubler faller han ikke til jorden,
for Herren støtter hans hånd.

De rettferdiges frelse kommer fra Herren.
Han er deres vern i trengselstider.
Herren hjelper og berger dem,
frir og frelser dem fra det onde;
for de tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Mark 4,26–34

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Det er med Guds rike som med et såkorn en mann har latt falle i jorden. Om han sover eller våker, om det er natt eller dag, så spirer og vokser kornet, uten at han vet hvordan det går til. Av seg selv bærer jorden grøde; først strå, så aks, så fullt korn i akset. Og når åkeren står der moden, kommer sigden frem, for da er tiden inne til å høste.» Og han fortsatte: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hva for et bilde skal vi ta? Det er som sennepsfrøet. Det er mindre enn alle andre frøsorter når det blir lagt i jorden, men når det først er sådd, vokser det opp og blir den største av alle havens vekster, med store grener, slik at himmelens fugler kan slå seg ned i skyggen av det.» Og med mange slike lignelser forkynte han budskapet for dem - så meget av det som de var i stand til å forstå. Han talte ikke til dem uten å bruke lignelser, men når han var alene sammen med disiplene, forklarte han alt for dem.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi er kalt til Guds rike. La oss be om alltid å være preget av dette rikes hemmeligheter:

L: For forkynnelsen av Guds ord,
at den må være med på å gi menneskene
dypere innsikt i de guddommelige mysterier.

L: For dem som har makt,
også til å ta vare på menneskeliv
eller til å la livet bli rammet av døden,
at de må gjennomtrenges av Kristi kjærlighet.

L: For dem som lider
fordi andre mangler respekt
for menneskelivet og dets verdighet,
at de må finne trøst i tilliten til Gud.

L: For oss når vi utsettes for fristelser og prøvelser,
om hjelp til å stå imot og velge den gode og rette vei.

Allmektige Gud,
du gjør at jorden bærer grøde mens menneskene sover.
La ditt rike bære frukt også i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta i nåde imot våre gaver. La oss helliggjøres ved dem, så de blir oss til frelse og evig liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),6

Se opp til Herren og strål av glede,
så skal dere aldri rødme av skam!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, vandrer ikke i mørket, men får livets lys.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette måltid har vi mottatt det nye liv. Gi at vi alltid på nytt tar imot dette sakrament som din store gave. Ved Kristus, vår Herre.