31. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U31.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 13,8–10

Brødre, la ingen ha noe annet krav på dere enn brorkjærlighet. For ved å elske vår neste, oppfyller vi Loven. Disse budene: «Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære,» og hva andre bud der er, de kan jo alle sammenfattes i dette ene: «Du skal elske din neste som deg selv.» For kjærligheten gjør ingen urett mot nesten. Så er da hele Loven oppfylt i kjærligheten.

Responsoriesalme

Sal 112 (111)

Omkved: Den som frykter Herren, finner all sin glede i hans bud.

Salig den som frykter Herren,
som har sin lyst i hans bud.
Hans ætt skal være mektig på jorden,
de oppriktiges slekt skal velsignes.

I mørket går opp et lys for de oppriktige,
for den som er nådig og rettferdig.
Lykkelig den mann som gjerne låner ut,
som rettvist står ved sine ord.

Han deler ut til den fattige,
hans rettferd står til evig tid,
hans kraft står høyt med ære.

Evangelievers

Halleluja. Blir dere forhånet for Kristi navns skyld, da er dere lykkelige, for Guds egen Ånd hviler over dere. Halleluja.

Evangelium

Luk 14,25–33

En gang da store skarer fulgte Jesus, vendte han seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og sin mor, sin hustru og sine barn, sine brødre og søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger efter meg, han kan ikke være min disippel.

Ja, om en av dere skulle bygge et tårn, ville han ikke da først sette seg ned og regne ut hva det vil koste, for å se om han hadde nok til å fullføre det med? Ellers risikerte han å lage grunnmuren og så bli til latter for dem som så på, fordi han ikke kunne bygge det ferdig. Ja, slik ville folk si: 'Denne mannen begynte på et byggverk, men han var ikke i stand til å få det fullført.' Eller en konge som vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke først ned og tenker over om han med ti tusen mann kan holde stand mot en som møter ham med tyve tusen? Og kan han ikke det, sender han menn avsted mens den annen ennå er langt borte, for å forhandle om fred.

Og slik er det at ingen av dere kan være min disippel, om han ikke gir avkall på alt han eier.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi er kalt til å følge etter Kristus. La oss be om visdom og styrke til å bære hans kors:

L: For Kirkens ledere,
at de med klokskap må gi nødvendige forskrifter
og med omsorg vise tilstrekkelig mildhet.

L: For våre politikere,
at de i sitt virke må preges
av gudsfrykt og nestekjærlighet.

L: For dem som lider
på grunn av sin lydighet mot Kristus.

L: For oss som her er samlet,
at vi må støtte og hjelpe hverandre
som søsken på vandring mot et felles mål hos Gud.

Herre Gud, himmelske Far,
du som har kalt oss til etterfølgelse,
hjelp oss å gi avkall på egenrådigheten
– i lydighet mot deg og i kjærlighet til vår neste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag