4. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U4.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 106 (105),47

Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene,
så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 11,32–40

Brødre, hva mer skal jeg ennå nevne? Tiden ville ikke strekke til, dersom jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta og David, om Samuel og profetene - alle disse som ved sin tro tvang kongeriker i kne, håndhevet rett og rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket rasende ild, unnslapp sverdets egg, gikk fra svakhet til styrke, viste seg tapre i krig, fikk fiendens hærer til å vike. Kvinner fikk sine døde tilbake, oppstått til livet. Andre ble spent på pinebenken, men avslo å kjøpe seg frihet; de så frem til en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle forhånelser, pisking, ja, lenker og fengsel. De ble stenet, saget i stykker, drept med sverd. De måtte flakke omkring, kledd i saueskinn og geitehuder, i mangel på alt, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke verdig - og de måtte fare på villsti i ødemarken, holde til i grotter i fjellene, i huler i jorden. Alle disse har vunnet seg ry for sin tro; og allikevel har ingen av dem fått se løftene oppfylt. For Gud forutså noe enda bedre, med tanke på oss: Bare sammen med oss skulle de nå frem til den fullkomne frelse.

Responsoriesalme

Sal 31 (30)

Omkved: Vær sterke og ved godt mot, alle som håper på Herren.

Herre, hvor stor din godhet er,
som du har gjemt for dem som frykter deg,
og vist mot dem som tar sin tilflukt til deg
like for menneskenes øyne.

Du skjuler dem i ditt åsyns ly
mot menneskers svik og list;
du gjemmer dem i din hytte
mot angrep av onde tunger.

Lovet være Herren,
som på underfull måte viste sin miskunn
mot meg i den kringsatte by!

Selv sa jeg i min angst:
«Jeg er støtt bort fra dine øyne.»
Men du hørte min inderlige bønn
da jeg ropte til deg om hjelp.

Elsk Herren, alle hans fromme!
Herren bevarer de trofaste,
men mot dem som farer frem i hovmod,
gjør han rikelig gjengjeld.

Evangelievers

Halleluja. En stor profet har oppstått iblant oss - Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 5,1–20

På den tid kom Jesus og disiplene over til den andre siden av sjøen, til gerasenernes land. Og knapt var han gått i land fra båten, så kom det en mann mot ham ut fra klippegravene. Han var besatt av en vanhellig ånd og holdt til der i gravene. Ingen klarte lenger å holde ham bundet, selv med lenker; riktignok var han ofte blitt bundet og hadde fått lenke om foten, men hver gang slet han båndene av og brøt fotjernene i stykker, og ingen var sterk nok til å holde styr på ham. Dagen og natten igjennom holdt han seg ved gravene eller oppe i fjellsiden, huiet og skrek og slo seg selv med stener. Da han nå så Jesus langt bortefra, kom han løpende, kastet seg ned for ham og ropte høyt: «Hva vil du meg, Jesus, du sønn av den høyeste Gud? Jeg besverger deg ved Gud, pin meg ikke!» For Jesus sa nettopp til ham: «Du vanhellige ånd, kom ut av denne mannen.» Da spurte Jesus: «Hva er ditt navn?» Den andre svarte: «Legion er mitt navn, for vi er mange - » - og bad og tigget ham ikke å sende dem bort der fra bygden. Nå gikk det en stor svineflokk og beitet innunder fjellet, og demonene bad Jesus: «Send oss bort til svinene, så vi kan fare i dem!» Det gav han dem lov til. Da fór demonene ut av mannen og inn i svinene, og dermed stormet hele flokken utfor stupet og ned i sjøen, hvor de druknet, omtrent to tusen i tallet. Men svinegjeterne tok flukten og fortalte det hele inne i byen og rundt på gårdene, så folk kom for å se hva som var hendt. Og da de kommer frem til Jesus, får de se den besatte sitte der, påkledd og ved sine fulle fem, - han som hadde vært besatt av en legion demoner! De ble forferdet. Men de som hadde vært til stede, forklarte alt som var foregått med den besatte og med svinene. De bad ham da inntrengende om å dra bort der fra egnen.

Da han så gikk ombord i båten, bad den besatte om å få bli med ham. Men det sa Jesus nei til, og svarte: «Gå hjem til dine egne, og fortell dem hvor store ting Herren har gjort med deg, og hvordan han har vist miskunn mot deg.» Han gikk da avsted og begynte å forkynne over hele Dekapolis hva Jesus hadde gjort for ham, så alle var slått med undring.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Alltid trekkes vi mellom de gode og de onde krefter. La oss be om at Skriftens gudfryktige må inspirere oss til å velge det gode:

L: La oss be om det,
slik at Kirken kan lykkes i å formidle
kjærlighetens Evangelium i en verden fylt av hat og ondskap.

L: For dem som har makt til å undertrykke sine fiender,
at ondskapen ikke må seire i dem,
men heller gudsfrykt og den guddommelige kjærlighet.

L: For alle som lider som følge av mye ondt,
om hjelp fra ondskapens overmann, Jesus Kristus.

L: At vi aldri må svikte dem
som er hardest rammet av verdens elendighet.

Herre Gud, himmelske Far,
du som var med kong David
og alle de andre gudfryktige mennesker i gammel tid,
vær du også med oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, som tegn på vår hengivenhet legger vi gaver på ditt alter. Motta dem i din miskunn, og gjør dem til vår forløsnings sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),17–18

La ditt åsyn lyse over din tjener
og frels meg i din godhet!
La meg ikke stå til skamme, Herre,
når jeg kaller på deg!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,3–4

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette sakrament har du gitt oss pantet på den kommende herlighet. Styrk vår tro, og la oss her i livet få erfare din frelse. Ved Kristus, vår Herre.