5. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U5.2.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 8,22–23.27–30

I de dager trådte Salomo frem for Herrens alter midt for hele Israels menighet. Han bredte ut sine hender mot himmelen og sa: «Herre, Israels Gud! Det er ingen Gud som du, hverken der oppe i himmelen eller her nede på jorden. Du holder pakten med dine tjenere og lar din godhet mot dem vare ved, når de ferdes for ditt åsyn av hele sitt hjerte.

Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen, ja, himlenes himler rommer deg ikke, langt mindre dette hus som jeg har bygget! Vend deg til din tjeners bønn og påkallelse, Herre min Gud, og hør det rop og den bønn som din tjener bærer frem for ditt åsyn i dag! La dine øyne være opplatt mot dette hus natt og dag, mot det sted som du har sagt dette om: Der skal mitt navn bo - så du hører den bønn som din tjener bærer frem på dette sted! Ja, hør den inderlige bønn som din tjener og ditt folk Israel ber på dette sted! Og når du hører den der du bor i himmelen, så bønnhør og tilgi!»

Responsoriesalme

Sal 83 (84)

Omkved: Hvor elskelige er dine boliger, Herre, hærskarenes Gud.

Min sjel vansmekter av lengsel efter Herrens forgård.
Med fryd roper jeg til den levende Gud.

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger
i din helligdom, Herre, min konge og min Gud.

Salige de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.
Gud, vårt skjold, vend blikket hit,
se på din salvedes åsyn.

En dag i din forgård er bedre enn tusen ellers,
templets terskel bedre enn gudløses telt.

Evangelievers

Halleluja. Bøy mitt hjerte efter din vilje, la din lov være min nåde. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,1–13

På den tid samlet fariseerne seg om Jesus sammen med noen lovkyndige fra Jerusalem. De hadde lagt merke til at noen av hans disipler spiste med vanhellige, det vil si uvaskede, hender. (Fariseerne og alle jøder vasker nemlig alltid hendene på en bestemt måte før de spiser, det er en tradisjon fra gammelt av. Og de spiser ingenting som kommer fra markedet, uten at de har skylt det med vann. Og mange andre slike forskrifter har de å iaktta: vasking av kopper og kar og kobberfat.) Fariseerne og de lovkyndige spør ham da: «Hvorfor følger ikke dine disipler tradisjonen fra våre fedre, men spiser med vanhellige hender?» Men han svarte: «Sannelig var det rett, hva Jesaja sa om dere hyklere:

'Dette folk ærer meg med lebene mens deres hjerter er langt borte fra meg. Så dyrker de meg forgjeves, for deres lære er menneskebud.' Ja, nettopp: Guds bud lar dere være å følge, mens dere overholder menneskelige tradisjoner.»

Og han føyde til: «Guds bud setter dere pent til side, for å kunne holde på deres egne tradisjoner! Moses sa: 'Du skal hedre din far og din mor,' og: 'Den som forbanner sin far eller mor, skal dø.' Dere derimot - hvis en mann sier til sin far eller mor: 'Jeg erklærer for korban (tempelgave) det du skulle hatt til hjelp av meg' - da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Og dermed opphever dere Guds bud for å følge deres egen tradisjon. Og meget annet av samme sort gjør dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud valgte å komme mennesket – det fremste blant alle skapninger – i møte på en særskilt måte i Jesus Kristus. La oss gå Gud i møte og be:

L: Om at all kristen forkynnelse må være med på
å fremheve menneskets verdi som skapt av Gud
og bekjempe all urett og trelldom.

L: At de som planlegger fremtidens samfunn,
ikke må glemme menneskets rette plass
i forhold til den øvrige skapning og til Gud.

L: At de som treller under falske bud og forskrifter,
må bli satt fri av Kristus.

L: At vi må lykkes i å skille og skjelne rett
mellom Guds bud og menneskers bud.

Himmelske Far,
du har latt noen mennesker få en spesiell styringsmyndighet.
Vi ber deg se i nåde til dem
og hjelp dem til å utøve sin myndighet
med blikket festet på deg og på din vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.