5. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U5.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 11,29–32;12,19

I de dager hendte det at Jeroboam gikk ut av Jerusalem. Da møtte han profeten Akia fra Sjilo på veien, og han hadde en ny kappe på seg. De to var alene ute på marken. Da tok Akia den nye kappen han hadde på seg, rev den i tolv stykker og sa til Jeroboam: «Du skal ta ti av disse stykkene. For så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil rive riket ut av Salomos hender og gi deg de ti stammene. Bare den ene stammen skal han få ha for min tjener Davids skyld og av hensyn til Jerusalem, den by jeg har utvalgt blant alle Israels stammer.»

Slik falt Israel fra Davids ætt, og slik har det vært til denne dag.

Responsoriesalme

Sal 81(80),10-11ab.12-13.14-15

Omkved: Jeg er Herren din Gud. Om du bare ville høre meg.

Hos deg må det ikke finnes noen annen gud.
Du må ikke tilbe en fremmed gud.
Det er jeg, Herren din Gud,
som har ført deg ut av Egyptens land.

Mitt folk har ikke hørt min røst.
Israel har ikke villet lyde meg.
Så lot jeg dem fare, forherdet som de var,
og de fulgte sine egne planer.

Om bare mitt folk ville høre meg
og Israel vandre på mine veier,
på et øyeblikk ville jeg slå deres fiender
og vende min hånd mot det folk som kuer dem.

Evangelievers

Halleluja. Herre, gjør våre hjerter åpne for din Sønns ord. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,31–37

På den tid drog Jesus igjen tilbake fra bygdene omkring Tyros gjennom Sidon og over til Galileasjøen, og videre inn gjennom Dekapolis. Der kom de til ham med en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og bad ham legge hendene på ham. Jesus tok ham til side, bort fra mengden. Så stakk han fingrene i ørene hans og rørte ved tungen hans med spytt. Og med et blikk opp mot himmelen trakk han et dypt sukk og sa til ham: «Effata!» - det betyr: «Lukk deg opp!» Og straks ble hans ører åpnet, og båndet om hans tunge løst, så han talte klart. Jesus forbød dem å si noe om det. Men jo mer han formante dem, jo mer forkynte de det, og alle undret seg over all måte, og sa: «Han har gjort alle ting vel! De døve lar han få høre, og de stumme gir han talens bruk!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus åpnet døves ører. La oss vende oss til ham og be om å høre og forstå rett:

L: For dem som er gitt lederansvar i Kirken,
om nåde til å forstå hva som stammer fra Gud
og til å ta til seg budskapet fra ham.

L: At samfunnet på rettferdig vis må ta hensyn
til folk som er døve eller stumme
eller som har problem med hørsel eller tale.

L: For dem iblant oss som har slike problemer,
om rett integrasjon mellom oss alle.

L: Om hjelp for oss til å høre det som er rett,
og til ikke å la oss friste til noe galt.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus åpnet døves ører.
Gi at han må åpne våre ører og lede oss på dine veier.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.