7. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U7.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 1,1–10

Her begynner Jesu Siraks sønns visdoms bok. All visdom er fra Herren og hos ham er den i evighet. Hvem kan telle havets sand og regnets dråper og evighetens dager? Hvem kan utforske himmelens høyde og jordens bredde og avgrunnens visdom? Før alt annet er visdommen skapt, og forstandig innsikt er til fra evighet. Visdommens kilde er Guds ord i det høye, og dens veier er de evige bud. For hvem er visdommens rot avdekket, og hvem har kjent dens kloke råd? En er vis, veldig og fryktelig, han som sitter på sin trone, Herren. Han skapte visdommen og så og regnet den ut, og utøste den over alle sine gjerninger, over alt det han hadde gjort, over alt kjød, efter sin gaves mål. Han gav den rikelig til dem som elsker ham.

Responsoriesalme

Sal 93(92),1ab.1cd-2.5

Omkved: Herren er konge, kledd i høyhet.

Herren er konge, kledd i høyhet;
Herren har omgjordet seg med styrke.

Du, Herre, har grunnfestet jorden,
den rokkes ikke.

Din trone står fast fra opphavet av,
fra evighet er du, Herre.

Ditt vidnesbyrd er sannhet, Herre;
ditt hus er hellig til tidenes ende.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,14–29

På den tid steg Jesus ned fra fjellet og kom tilbake til disiplene sine, og fikk da se noen lovkyndige som sto der i heftig diskusjon med dem, og en stor mengde mennesker omkring. Med det samme folk fikk øye på ham, ble de overrasket, men løp ham så i møte og hilste ham. Han spurte da: «Hva er det dere strides om?» En mann i folkemengden svarte: «Mester, jeg tok gutten min med til deg; han er besatt av en ånd som gjør at han ikke kan snakke. Og hver gang den kommer over ham, kaster den ham til jorden, og han får fråde om munnen, skjærer tenner og blir stiv. Jeg bad disiplene dine drive den ut, men de maktet det ikke!» «Å, du vantro folk,» utbrøt Jesus, «hvor lenge skal jeg ennå være blant dere, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før gutten til meg.» Så kom de med ham, og straks demonen fikk se Jesus, veltet den gutten overende i krampetrekninger, så han lå og rullet seg på marken, mens fråden stod ham om munnen. Da spør Jesus hans far: «Hvor lenge har han hatt det slik?» Han svarte: «Siden han var liten. Og ofte kaster ånden ham i ilden eller i vannet for å gjøre ende på ham. Ha medlidenhet med oss, og hjelp oss, hvis du kan!» «Hvis du kan,» svarte Jesus, «alt er mulig for den som tror.» Da brast det ut av faren: «Jeg tror, - kom du min vantro til hjelp!» Da nå Jesus så hvordan mengden begynte å stimle sammen, vendte han seg myndig til den vanhellige ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg å fare ut av ham og herefter la ham i fred!» Da utstøtte demonen et skrik, rev og slet voldsomt i ham og fór ut. Men gutten lå i avmakt, så mange mente han var død. Da tok Jesus ham ved hånden og reiste ham opp.

Senere, da han kom hjem og disiplene hadde Jesus for seg selv, spurte de ham: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Men han svarte: «Denslags kan bare drives ut ved bønn.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Kristus ber for oss og lærer oss å be. La oss vende oss til ham med våre bønner:

L: Om sann og himmelsk visdom i Kirken.

L: Om den samme visdom til dem
som er satt til å ta vare på og styre denne verden.

L: For dem som lenge har lidd
under forferdelige sykdommer og plager,
om hjelp fra Kristus.

L: At vi må få hjelp til å sky de tanker
som henger sammen med bitterhet og egoisme,
og heller søke det gode og rette.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus er den sanne Visdom.
Hør våre bønner og hjelp oss.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag