8. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U8.2.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

1 Pet 1,10–16

Mine kjære, profetene grublet og grunnet over frelsen når de varslet den nåde som var bestemt for dere. Når den Kristi Ånd som var i dem, vidnet om hva Kristus skulle lide og den herlighet han derefter skulle oppleve, søkte de å utforske hvordan alt dette skulle foregå, og hva for en tidsalder den siktet til. Og da ble det dem åpenbart at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere; og nå er det blitt dere forkynt av dem som i kraft av den himmelsendte hellige Ånd har bragt dere evangeliet. Dette er ting som til og med englene gjerne ville se inn i! Spenn derfor, åndelig talt, beltet om livet: Vær våkne! Sett deres håp fullt og fast til den nåde som skal bli dere til del når Jesus Kristus åpenbarer seg. Vær lydige barn, og la dere ikke lenger prege av slike ønsker og begjær som dere før levde i, den gang dere ikke skjønte bedre. Han som har kalt dere, er hellig; så vær også dere hellige, i all deres ferd, slik som det står skrevet: «Hellige skal dere være, for jeg er hellig.»

Responsoriesalme

Sal 98 (97)

Omkved: Herren har kunngjort sin frelse.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,28–31

På den tid tok Peter til orde og sa: «Men vi, vi har forlatt alt og fulgt deg.» Og Jesus svarer: «Ja, og sannelig, det skal dere vite, at ingen har forlatt sitt hjem, sine søsken, sin far og mor, sine barn eller sine marker, for min skyld og for evangeliets skyld, uten at de skal få hundrefoll igjen, her i denne verden - hjem, søsken og foreldre, barn og eiendommer - men også forfølgelser! Og i den kommende verden skal de få det evige liv. Men mange blant de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre i Herren! Store løfter gjelder for dem som følger etter Jesus Kristus. La oss be om hjelp til dette:

L: Om at Kristi budskap ved Den Hellige Ånds opplysning
må gjennomtrenge Kirken
slik at den kan se like inn i Guds himmel,
hvorfra Kristus en dag skal åpenbare seg.

L: At alt samfunnsliv må bli innrettet
i samsvar med de guddommelige lover,
slik at det vi gjør
kan bli et velbehaglig offer for Gud i Kristus.

L: At de som har forlatt alt for Evangeliets skyld
og som blir forfulgt i denne verden,
må få hundrefoll igjen.

L: At vi i møte med Kristus
må bli helliget av ham som selv er hellig.

Barmhjertige, hellige Gud,
du som kan gjøre oss hellige,
gi oss i nåde del i din hellighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.