9. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U9.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Lesning

Tob 2,9–21

En natt kom jeg, Tobias, tilbake efter at jeg hadde begravet en av vårt folk, og da jeg var blitt uren, la jeg meg til å sove ved husmuren mot gården, og mitt ansikt var utildekket. Jeg visste ikke at det var spurver i muren, og mens mine øyne var åpne, kastet spurvene varmt skam i dem. Da ble der hvite hinner i mine øyne, og jeg gikk til legene; men de kunne ikke hjelpe meg. Men Akiakar ga meg underhold til han reiste til Elyma'is. Min hustru Anna spant ull i husfruestuene. Og hun sendte det til husherrene, og de ga henne hennes lønn og enda et kje i tilgift. Da kjeet kom til meg, begynte det å breke. Og jeg sa til henne: Hvor kommer dette kjeet fra? Det er vel ikke stjålet? Gi det tilbake til eiermennene! For det er ikke rett å ete stjålet gods. Hun sa: Det er en gave jeg har fått i tilgift til lønnen. Men jeg trodde henne ikke, og jeg sa at hun skulle gi det tilbake til eiermennene, og jeg ble rød av harme mot henne. Men hun svarte meg: Hvor er nå dine barmhjertighets- og rettferdighetsgjerninger? Se, det er vel kjent hvordan det i grunnen er fatt med deg.

Responsoriesalme

Sal 112(111),1-2.7-8.9

Omkved: I lit til Gud står hans hjerte fast

Salig den mann som frykter Herren,
som har sin lyst i hans bud.
Hans ætt skal være mektig på jorden,
de oppriktiges slekt skal velsignes.

For han skal ikke frykte onde budskap,
i lit til Gud står hans hjerte fast.
Hans sinn er rolig og reddes ikke
til han får se sine fienders fall.

Han deler ut til den fattige,
hans rettferd står til evig tid,
hans kraft står høyt med ære.

Evangelievers

Halleluja. Vår Herre Jesu Kristi Far la deres hjerters øyne fylles med lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til. Halleluja.

Evangelium

Mark 12,13–17

På den tid sendte de noen av fariseerne og herodianerne for å få Jesus til å si noe de kunne felle ham på. Disse kommer da og sier: «Mester, vi vet at du er en rettskaffen mann, som klart forkynner hva som er Guds vei, uten persons anseelse og uten å skjele til noen kant. Er det nå tillatt å betale skatt til Caesar, eller ikke? Skal vi betale, eller skal vi la være?» Men han gjennomskuet deres hykleri og sa til dem: «Så dere prøver å sette meg fast? Får jeg se et pengestykke». De fant da et frem. Så spurte han: «Hvem forestiller dette bildet? Og hvem gjelder innskriften?» De svarte: «Caesar». Og Jesus sier: «Så gi Caesar hva Caesars er, og Gud hva Guds er». Da ble de helt forbløffet.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus sa: «Så gi Caesar hva Caesars er, og Gud hva Guds er.» La oss be om hjelp til det:

L: Om at Kirkens arbeid med sosiallæren
må gi oss hjelp til å skape en bedre verden
samtidig som vi ser frem til nye himler og en ny jord
hvor rettferdighet skal bo.

L: At de hos oss som skal håndheve lov og rett,
ikke må utøve urettmessig makt mot uskyldige,
men utøve rettferdighet og barmhjertighet.

L: For dem som lider
på grunn av urettferdige beskyldninger,
at de allerede i dette liv må oppleve
at sannheten og rettferdigheten seirer.

L: Om hjelp for oss til å leve i forventning om Guds dag
og i arbeid på å fremskynde dens komme.

Allmektige, evige Gud,
du som har gitt oss Jesus Kristus som lærer,
gi at vi må lære å gi Caesar hva Caesars er,
og Gud hva Guds er.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styrk oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.