23. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 21. apr. 2022 kl. 15:25 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),137.124

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

All miskunns Gud, du har sendt oss din frelse og gjort oss til dine barn. Se i godhet til dem du i kjærlighet har utvalgt, så de som tror på Kristus, kan vinne sann frihet og evig liv. Ved ham, vår Herre …

Lesning

Kol 2,6–15

Brødre, dere har tatt imot Jesus, Messias, som Herre: Så lev da også deres liv i ham! I ham er dere rotfestet, i ham skal dere vokse, og la den kunnskap dere har mottatt befeste deres tro, med overstrømmende takk til Gud. Se til at ingen får dere i sin makt gjennom sin såkalte søken efter visdom. Det er tomt narrespill, grunnet på menneskepåfunn, og på denne verdens «krefter»; med Kristus har den ingenting å gjøre. For i ham bor all guddommens fylde legemliggjort, og gjennom ham har også dere del i hans fylde. Og hver «makt» og hver «myndighet» er avhengig av ham!

I ham er dere også blitt omskåret, men den omskjærelsen er ikke gjort med hender: Hele det syndige legeme la dere av, den gang dere fikk del i Kristi omskjærelse: I dåpen ble dere gravlagt sammen med ham, og med ham fikk dere del i oppstandelsen, fordi dere trodde på den Guds kraft som oppreiste Kristus fra de døde. Dere som var døde, syndige og vanhellige som dere var, dere har da Gud gjort levende igjen - gitt dere del i Kristi nye liv! All vår syndegjeld har han eftergitt, og gjeldsbrevet med Lovens krav på oss har han slettet - bragt det ut av verden ved å spikre det til korset. «Makter» og «myndigheter» har han gjort maktesløse og stilt offentlig ut til skue og skam, ved å føre dem frem i Kristi triumftog.

Responsoriesalme

Sal 145(144),1b-2.8-9.10-11

Omkved: Herren er god mot alle.

Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge,
love ditt navn i all evighet.
Fra dag til dag vil jeg love deg,
evig og alltid prise ditt navn.

Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle,
hans miskunn favner hele hans verk.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Evangelievers

Halleluja. Det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Luk 6,12–19

På den tid gikk Jesus opp i fjellet for å be, og tilbragte hele natten i bønn til Gud. Og da det var blitt dag, kalte han disiplene til seg og valgte ut tolv blant dem, som han kalte «apostler»: Simon, som han kalte Peter, og Andreas hans bror; Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, med Simon som kaltes den nidkjære, Judas sønn av Jakob, og Judas Iskariot, han som ble forræder. Sammen med dem gikk han ned fra fjellet og ble stående på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler, og en stor skare av folk fra hele Judea og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyros og Sidon; de var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av vanhellige ånder gjorde han friske. Og hele folkemengden søkte å komme til å røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham som helbredet alle.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Gjennom Kristus har Gud kalt oss til det himmelske rike. La oss vende oss til ham i bønn:

L: For apostlenes etterfølgere, biskopene,
at de etter Kristi eksempel må vie tid til bønn.

L: At dommerne må se sitt guddommelige kall
og ikke overskride sine grenser.

L: For dem i Kirken som lider
som følge av dårlig lederskap,
om hjelp og støtte.

L: For dem på dette sted som Kristus kaller,
om vilje og forstand til å ta imot kallet.

Barmhjertige Gud,
gjennom den hellige dåp
har du gitt oss del i Kristi oppstandelse.
Hjelp oss å leve i samsvar med din vilje for oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, fra deg kommer all gudsfrykt og fred. Hjelp oss på rett vis å ære deg med denne offergave, og gjør oss til ett i fellesskapet om dette mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 42 (41),2–3

Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.
Min sjel tørster etter den levende Gud.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke; han har det lys som fører ham til livet.

Slutningsbønn

Herre, med ditt ord og sakrament gir du dine troende føde og liv. La din elskede Sønns rike gaver bli oss til gagn, så vi for alltid får del i hans liv, han som lever og råder fra evighet til evighet.