27. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:23 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 3,1–5

Å uforstandige galatere! Hvem er det som slik har forgjort dere? Dere som har fått den korsfestede Jesus Kristus malt for deres øyne! Bare én ting vil jeg nå få spørre dere om: Er det fordi dere har overholdt Loven at dere har fått Åndens gave, eller er det fordi dere har tatt imot troen? Er dere da så uforstandige, at det dere har begynt i Ånden, det vil dere nå fullføre gjennom menneskeverk? Så meget har dere da opplevd forgjeves? Ja, jeg sier forgjeves. Men han som lar dere fylles av Ånden, ja, som virker under blant dere - gjør han det fordi dere overholder Loven, eller fordi dere tror på forkynnelsen?

Responsoriesalme

Luk 1,69–75

Omkved: Velsignet være Herren Israels Gud, han har gjestet sitt folk og løst det ut.

Han har fremmet for oss en kraft til frelse
i sin tjener Davids ætt.
Slik han lovet fra fordum
gjennom sine hellige profeters munn.

En frelse fra våre fiender
og fra deres hånd som hater oss.
Slik gjør han miskunn mot våre fedre,
kommer i hu sin hellige pakt.

Den ed han svor Abraham vår far, har han overgitt oss.
Å fri oss ut av fiendehånd
og gi oss å tjene ham uten frykt,
i hellighet og rettferd for hans åsyn alle våre dager.

Evangelievers

Halleluja. Herre, gjør våre hjerter åpne for din Sønns ord. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,5–13

På den tid sa Jesus til disiplene: «Sett at en av dere midt på natten går til en venn og sier: 'Kjære deg, lån meg tre brød, for en venn av meg er kommet langveisfra, og jeg har ingen ting å by ham.' Men han der inne svarer og sier: 'Ikke forstyrr meg, slåen er satt for døren, og både barna og jeg har lagt oss, jeg kan umulig stå opp og finne frem noe til deg nå.' Men da sier jeg dere, at selv om han ikke for vennskaps skyld står opp og gir den annen det han ber om, så gjør han det iallfall fordi han er så pågående - og gir ham alt han trenger.

Så jeg sier dere, be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For enhver som ber, skal få, den søkende skal finne, og den som banker, ham skal det bli lukket opp for. Sett at en av dere har en sønn, som ber sin far om fisk, - ville vel noen gi ham en slange i stedet? Eller en skorpion, dersom han ber om et egg? Onde som dere er, vet dere altså allikevel å gi deres barn gode gaver. Men hvor meget vissere er det da ikke, at deres himmelske Far vil gi sin hellige Ånd til dem som ber ham?»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Faderen gir Den Hellige Ånd fra himmelen til dem som ber ham om det. La oss med tro og gudsfrykt vende oss til ham i bønn:

L: For alle i Kirken som har et særskilt bønnens kall,
om tro og utholdenhet.

L: For dem som er gitt omsorgsansvar i samfunnet,
om kristen imøtekommenhet, under Åndens ledelse.

L: For alle som lider fordi de ikke søker Guds bistand,
om hjelp til å søke ham med tro og gudsfrykt.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi aldri må tape utholdenheten i bønn.

Himmelske Far,
du har lovet Den Hellige Ånd til den som ber deg.
På dine løfter kommer vi til deg
og ber om din Ånds bistand.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.