33. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. nov. 2019 kl. 18:09 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn musikkforslag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

1. lesning

Dan 12,1–3
På den tid skal ditt folk bli frelst

På den tid skal Mikael, den store fyrste, stå frem, han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst, alle som er skrevet opp i boken.

Og mange av dem som sover i jorden, skal våkne opp, noen til evig liv, andre til skam og evig avsky.

Da skal de forstandige skinne som himmelhvelvingens glans; og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene, evig og alltid.

Responsoriesalme

Sal 16 (15),5 og 8. 9–10. 11

Omkved: Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Herren er min arvedel, mitt beger.
Min arv ligger trygt i dine hender.
Herren har jeg alltid for øye.
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler,
i håp skal mitt legeme hvile.
Du overgir ikke min sjel til døden,
din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

2. lesning

Hebr 10,11–14. 18
Med ett eneste offer har han for alltid ført dem som han helliger, til fullkommen frelse

Brødre, alle andre prester står dag etter dag i sin tjeneste og frembærer de samme ofre gang på gang, og allikevel kan de aldri slette noen synd. Kristus derimot har frembåret ett eneste offer for synden, og derpå for alltid tatt sete ved Guds høyre; der venter han nå bare på at «hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter».

For med ett eneste offer har han for alltid ført dem som han helliger, til fullkommen frelse. Og der hvor syndene er tilgitt, trenges heller intet sonoffer for dem.

Halleluja

Luk 21,36

Halleluja. Våk og be hver tid og stund,
så dere kan bli verdige til å møte Menneskesønnen ansikt til ansikt. Halleluja.

Evangelium

Mark 13,24–32
Han skal samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner

På den tid sa Jesus til disiplene sine:

«Når den store trengselstiden er forbi, da skal solen bli formørket, og månen miste sitt lys, stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal gå av lage.

Og da skal de få se Menneskesønnen komme i skyene, i all sin makt og herlighet. Da skal han sende ut sine engler for å samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense.

La fikentreet tjene som eksempel: Når grenene blir myke og treet får løv, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han står like for døren.

Ja, sannelig, jeg sier dere, at vårt eget slektledd skal ikke gå i grav, før alt sammen er skjedd. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal bli stående. Men dagen eller timen vet ingen, hverken englene i himmelen eller Sønnen, bare Faderen.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

33. søndag i det alminnelige kirkeår feires «bonifatiussøndagen». Et ledd (f.eks. 5. intensjon her) føyes inn i forbønnen.

Kjære medkristne! I Guds ord som skal bestå når himmel og jord forgår, har vi fremtidstrøst og -håp. La oss derfor be:

L: Om at Kirken aldri må miste troen og motet
til å forkynne det sanne fremtidshåp.

L: For våre statsledere,
at de ikke må være med å fremme
det som ligner verdens undergang,
men heller forme verden i harmoni med håpet i Guds ord.

L: For dem som nå opplever trengsler,
om trøst og håp, utfrielse og frelse.

L: For oss på dette sted,
at vi må lære av tegnene at tiden er nær,
og ikke forgå av angst og fortvilelse.

L: Vi ber for Den katolske kirke i Tyskland,
dens hyrder og troende,
i takknemlighet for den hjelp og støtte
den har gitt Kirken her i Norge.
At deres nestekjærlighet må bære rik frukt
og aldri glemmes.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som har lovet at de hellige skal skinne
som himmelhvelvingens glans,
ta imot oss på den ytterste dag.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

I tillit til den Gud som vet hva vi trenger alt før vi ber, våger vi å bringe våre bønner frem for nådens trone.

L: La oss be for Pave Frans, Biskop Bernt og Kirken over hele jorden; at høstens Herre må sende mange arbeidere ut i vingården, og bevare våre hyrder i trofasthet mot sannhetens og kjærlighetens budskap.

L: La oss be for alle som ikke har funnet et hjem i Kirken; at de som vandrer i mørke må motta evangeliets lys, at de som har vendt troen ryggen må komme tilbake til sannheten, at de søkende må finne veien, og at de tvilende må omfavne livets felleskap.

L: La oss be for våre forfulgte trosfeller; at de må få styrke og utholdenhet og at deres undertrykkere må vende om og bøye kne for Jesu navn.

L: For alle barn som lider under voksnes feil, forsømmelser, egoisme og misbruk; at de må få en sunn oppvekst med alt de trenger for legeme og sjel.

L: La oss be for alle som er gått foran oss merket med troens segl og som nu renses i skjærsilden, for den sjel som mest trenger vår forbønn, for våre avdøde slektninger, venner og velgjørere; at de hurtig må ledes frem til lysets hjem.

Miskunnsrike Far, du er Herre over liv og død, og vårt høyeste ønske er livet med deg; hør derfor våre bønner og gjenopprett det nådens felleskap som våre synder har ødelagt. Ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Musikkforslag