8. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:27 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

Jud 17.20b–25

Kjæreste venner, glem ikke hva vår Herre Jesu Kristi apostler har forutsagt. Dere må bygge dere opp på troens hellige grunnvoll, og stadig be i den hellige Ånd. Hold dere i Guds kjærlighet, lev i forventningen om vår Herre Jesu Kristi miskunn, frem til evig liv. Ha selv medlidenhet med de tvilrådige, riv dem ut av ilden og frels dem! Men hva de andre angår, så ha medlidenhet også med dem, men vær samtidig på vakt, og sky like til det klesplagg deres kropp har besmittet.

Og Ham som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere, plettfrie, i jubel frem for sin herlighet, - Ham, den ene Gud, vår frelser gjennom Jesus Kristus, vår Herre, Ham tilhører ære og majestet, makt og velde for all tid, nå og i all evighet. Amen.

Responsoriesalme

Sal 62 (63)

Omkved: Min sjel tørster efter den levende Gud, når kan jeg tre frem for hans åsyn.

Gud, du min Gud, deg søker jeg,
min sjel tørster efter deg.
Mitt kjød lengter efter deg
som den uttørrede jord efter regn.

Vis deg i din helligdom
at jeg kan se din makt og ære.
For din miskunn er bedre enn livet.
Min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv,
løfte mine hender og prise ditt navn.
Min sjel mettes som av utsøkte retter
når tungen jubler din pris.

Evangelievers

Halleluja. La Guds ord bo blant dere i hele sin rikdom, så takken går til Gud vår Far gjennom Kristus. Halleluja.

Evangelium

Mark 11,27–33

På den tid kom Jesus og disiplene igjen til Jerusalem. Og mens han vandrer omkring i templet, kommer yppersteprestene og de lovkyndige og folkets eldste bort til ham og sier: «Med hvilken fullmakt gjør du alt dette? Hvem har gitt deg myndighet til å gjøre det?» Jesus svarer: «La meg også stille dere et spørsmål. Når dere har svart på det, så skal jeg si dere med hvilken fullmakt jeg handler. - Johannes' dåp, stammet den fra Himmelen eller stammet den fra mennesker? Svar meg på det.» Da overla de seg imellom og sa: «Sier vi: 'fra Himmelen' - da kommer han til å svare: 'Hvorfor trodde dere ham så ikke?' Skal vi si: 'fra mennesker'?» - men det torde de ikke for folket. For alle mente at Johannes virkelig var en profet. Og så svarer de Jesus: «Vi vet ikke.» Og han på sin side svarer: «Så sier heller ikke jeg med hvilken fullmakt jeg handler.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi er kalt til å forkynne Evangeliet for våre medmennesker. La oss be om hjelp til å gjøre det i Kristi egen visdom:

L: For misjonærene og sjelesørgerne,
om hjelp, mot og utholdenhet
i det viktige oppdrag de er betrodd i Kirken.

L: For våre myndigheter,
om hjelp til å utøve deres gudgitte kall,
i ærlighet og redelighet.

L: For dem som lider fordi de blir satt fast
i konfrontasjon med sine motstandere,
om hjelp til å bruke talens gave rett.

L: At vi selv må bevare Kristi kjærlighet
og aldri oppgi iveren
for våre medmenneskers frelse.

Himmelske Far,
du skjenker oss troens hellige grunnvoll,
gi oss alltid å bygge på den
og stadig be i Den Hellige Ånd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.