1. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

1 Sam 9,1–4.17–19;10,1a

Det var en mann av Benjamins stamme som het Kisj. Han var sønn av Abiel, sønn av Seror, sønn av Bekorat, sønn av Afiak, som var fra Benjamin. Kisj var en velstående mann. Han hadde en sønn som het Saul, en ung og vakker mann. Det fantes ingen i Israel som var vakrere enn han, og han var et hode høyere enn alle andre.

En gang kom det bort noen eselhopper for Kisj, Sauls far. Da sa han til sin sønn: «Ta med deg en av tjenesteguttene, og dra avsted og let efter eselhoppene!» De drog over Efraimheiene og gjennom Sjalisjabygden, men fant dem ikke. Så drog de gjennom Sja'alimbygden, men eslene var ikke der heller. Siden drog de gjennom Benjaminlandet, men fant dem ikke. Da Samuel fikk øye på Saul, sa Herren til ham: «Se, det er mannen jeg talte til deg om. Han skal styre mitt folk.»

Saul gikk bort til Samuel midt i porten og sa: «Kan du si meg hvor seeren bor?» Samuel svarte Saul: «Jeg er seeren. Gå foran meg opp på haugen. Dere skal spise sammen med meg i dag, så kan du dra avsted i morgen, og da skal du få greie på alt det du gjerne vil vite.»

Samuel tok en krukke med olje og helte oljen ut over hans hode. Han kysset ham og sa: «Nå har Herren salvet deg til fyrste over sitt folk Israel, og du skal herske over Herrens folk og fri det fra dets fiender på alle kanter.»

Responsoriesalme

Sal 21 (20)

Omkved: Herre, kongen fryder seg over din styrke.

Herre, kongen fryder seg over din styrke,
din frelse fyller ham med jublende glede.
Du har oppfylt hans hjertes ønske
og ikke avslått hans lebers bønn.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke,
du satte en krone av gull på hans hode.
Han bad deg om liv, og du gav ham det,
en rekke av dager uten ende.

Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp,
med glans og prakt har du omgitt ham.
Du har satt ham til velsignelse for alle tider.
Du fyller ham med glede for ditt åsyn.

Evangelievers

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Mark 2,13–17

På den tid gikk Jesus ut igjen, ned langs sjøen; men hele mengden kom efter ham, og han talte til dem der ute. Idet han gikk forbi tollboden, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte der. Han sier til ham: «Følg meg.» Og han reiste seg og fulgte Jesus.

En gang Jesus satt til bords hjemme hos ham, var det også en hel del tolloppkrevere og offentlige syndere som spiste sammen med Jesus og hans disipler (for det var nå mange som hadde sluttet seg til ham). Men da fariseernes lovkyndige så at han satt til bords med tolloppkrevere og syndere, bemerket de til hans disipler: «Han spiser sammen med tolloppkrevere og syndere!» Men Jesus hørte det og svarte: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og det er ikke de rettferdige, men synderne jeg er kommet for å kalle.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Jesus Kristus er på en gang Herre og Frelser. La oss rope til ham i bønn:

L: For Kirken i all dens virke,
at den med visdom og forstand
må forkynne Guds ord som dømmer hver bevegelse,
og at den samtidig må vise Kristi omsorg for synderne.

L: For dem som er gitt makt og myndighet,
at de må ta sin tilflukt til Jesus Kristus,
han som også er Herre og Frelser for de mektige.

L: For dem som opplever å ha mistet det grunnleggende i livet,
at de i møte med Jesus Kristus må finne det igjen.

L: For oss i vårt møte med dem som er falt utenfor,
at vi må vise samme respekt, nærhet og omsorg
som Jesus viste i sitt møte
med tolloppkrevere og offentlige syndere.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Herre, barmhjertige Gud,
du som sendte Jesus Kristus for å kalle syndere,
hjelp oss å føre hans gjerninger videre.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.