1. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

Hebr 1,1–6

Mange ganger og på mange måter talte Gud fordum til våre fedre gjennom profetene. Men nå, ved tidenes ende, har han talt til oss gjennom Sønnen - gjennom ham som han har innsatt som arving til alle ting, og ved hvem han også har skapt verden. Han er Guds herlighets strålende avglans, Guds vesens rene avbilde, og ved sitt mektige ord opprettholder han universet. Ved Majestetens høyre i det høye tok han sete, efter å ha bragt oss renselse for våre synder. Høyt over englene har han fått sin plass; for det navn han har fått i arv, er av en annen orden enn deres. For til hvem blant englene har Gud noensinne sagt: 'Du er min sønn, jeg har født deg i dag - ' eller 'En far skal jeg være for ham, og en sønn skal han være for meg'? Og videre, når han fører sin førstefødte inn i verden, sier han: 'Alle Guds engler skal tilbe ham!'

Responsoriesalme

Sal 97 (96)

Omkved: Alle Guds engler skal tilbe ham.

Herren er konge, fryd deg du jord,
de talløse øer juble.
Rettferd og rett er hans trones grunnvold.

Himlene kunngjør hans rettferd,
folkeslagene skuer hans herlighet.
Tilbe Herren, alle guder.

For du, Herre,
er den høyeste over hele jorden,
høyt hevet over alle guder.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Mark 1,14–20

Efter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea med evangeliet fra Gud og forkynte: «Tiden er inne, og Guds rike er nær. Vend om, og tro på evangeliet!»

Og som han gikk langs bredden av Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, Simons bror. De var fiskere og drev og kastet med not i sjøen. Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så skal jeg en gang gjøre dere til menneskefiskere». Og straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Litt lenger borte så han Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes; de satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han også dem til seg. Og de lot sin far Sebedeus sitte igjen i båten med leiefolkene og fulgte ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Guds Sønn gjestet jorden for å føre oss til Gud. La oss be om hjelp til å søke ham:

L: Om at Kirken i tro må holde fast ved Jesu budskap
at tiden er inne og Guds rike nær,
og at den trofast må bringe budskapet videre.

L: Om rettferdighet og respekt for menneskets verdighet.

L: Om hjelp til alle lidende
– fra ham som trådte inn i verden og ble oss lik.

L: For oss i denne menighet (dette fellesskap),
at vi i den kommende tid trofast må følge Jesus
i hans ord og virke, like fra Galilea til Jerusalem,
slik det berettes i Evangeliet etter Markus.

Herre Gud, himmelske Far,
du som sendte din Sønn til verden,
la oss lik de første disipler,
lytte til hans budskap og følge ham etter.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag