10. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 19,19–21

Da Elia gikk ned fra fjellet, møtte han Elisja, sønn av Sjafat, som holdt på å pløye. Tolv par okser gikk foran ham, og selv fulgte han det siste paret. Med det samme Elia gikk forbi, kastet han kappen sin over ham. Da lot Elisja oksene gå, sprang efter Elia og sa: «La meg først få kysse far og mor til avskjed, så skal jeg følge deg!» Elia svarte: «Snu og gå hjem du! For hva har jeg vel gjort med deg?» Da vendte Elisja seg fra ham. Han tok de to oksene og slaktet dem, og med åket som brenne kokte han kjøttet. Det gav han til folket, og de holdt måltid. Derefter reiste han seg og fulgte Elia og var hans tjener.

Responsoriesalme

Sal 15 (16)

Omkved: Herren er min arvedel.

Vern meg min Gud, jeg håper på deg.
Jeg sier til Herren: «Du er min Gud.»
Herren er min arvedel, mitt beger.
Min arv ligger trygt i dine hender.

Jeg priser Herren for hans råd,
for manende ord i mitt hjerte om natten.
Herren har jeg alltid for øye.
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler,
i håp skal mitt legeme hvile.
Du overgir ikke min sjel til døden,
din hellige til gravens oppløsning.

Evangelievers

Halleluja. Bøy mitt hjerte efter din vilje, la din lov være min nåde. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,33–37

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har også hørt at det er sagt til deres forfedre: 'Du skal ikke sverge falsk,' og 'du skal stå Herren til ansvar for hva du har svoret.' Men jeg sier dere at dere skal overhodet ikke sverge: ikke ved himmelen, for den er Guds trone; heller ikke ved jorden, for den er skammelen for hans føtter; heller ikke ved Jerusalem, for det er den store konges by. Og heller ikke ved ditt hode skal du sverge, for du har jo ikke makt til å gjøre et eneste av dine hårstrå sort eller hvitt. Si 'ja', når dere mener 'ja', og 'nei' når dere mener 'nei'; alt ut over det er av det onde.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Gud kaller oss til oppbrudd og etterfølgelse. La oss be om hjelp til å følge kallet:

L: Om at de i Kirken som har fått i oppdrag
å utføre forsoningens og forlikelsens tjeneste,
må gjøre det slik at nye kall til denne tjeneste blir fremmet.

L: For dem som utøver offentlige tjenester i samfunnet,
at de må la sine holdninger og gjerninger
bli gjennomtrengt av Kristi væremåte.

L: For dem som sliter med å velge rett
når de står overfor store avgjørelser,
om visdom, innsikt og mot.

L: At vi må gjøre vår tjeneste
slik at mennesker blir forlikt
med Gud og med hverandre.

Barmhjertige Gud,
du sendte Kristus til verden
for å forsone den med deg.
Gi oss å ta ham og hans budskap på alvor.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.