10. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 3,15–4,1.3–6

Brødre, like til idag dekker et slør Israels barns hjerter hver gang Moses blir lest opp. Men når noen vender om til Herren, blir sløret tatt vekk. For Herren er nettopp «ånden». Og der hvor Herrens Ånd er, der er også frihet. Og alle vi som ikke har noe slør for vårt ansikt, vi lar det gjenspeile Herrens herlighet, idet vi selv forvandles og blir ham lik; stadig vokser hans herlighet i oss, efter hvert som hans Ånd får virke. Og så gir vi da heller ikke opp; Gud har i sin miskunn betrodd oss denne tjenesten.

Dersom vårt evangelium fremdeles forblir tilhyllet for noen, da er det for dem som går sin undergang i vold, de vantro, hvis forstand denne verdens gud har forblindet, så de ikke ser det strålende lys fra evangeliet om Kristi herlighet - han som er Guds bilde. Det er jo ikke oss selv vi forkynner, men Kristus Jesus som Herre; selv er vi slaver for dere, for Jesu skyld. For den Gud som bød lyset skinne frem fra mørket, han er det som har latt sitt lys stråle frem i våre hjerter, for at erkjennelsen av Guds herlighet, gjenspeilet i Kristi åsyn, må stå som en lysglans fra oss.

Responsoriesalme

Sal 85(84),9ab+10.11-12.13-14

Omkved: Hans herlighet skal bo i vårt land.

Jeg vil høre hva Herren sier,
Guds tale er fred for hans folk, hans venner,
for dem som vender sitt hjerte mot ham.
Hans frelse er nær den som frykter ham,
hans herlighet skal bo i vårt land.

Kjærlighet skal møte troskap,
rettferd skal favne fred,
troskap spire frem av jorden,
rettferd bøye seg ned fra himmelen.

Det er Herren som gir lykken,
og jorden gir sin grøde.
Rettferd går foran hans åsyn.
Hvor han går, følger fred i hans spor.

Evangelievers

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,20–26

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dersom dere ikke overholder Loven bedre enn de lovkyndige og fariseerne, kommer dere overhodet ikke inn i himlenes rike.

Dere har hørt det er sagt til deres forfedre: 'Du skal ikke slå ihjel,' og den som slår ihjel, skal svare for det for retten. Men jeg sier dere, at enhver som blir arg på sin bror, skal svare for det for retten; at den som sier til sin bror: 'Din narr!' skal svare for det for Sanhedrin; men at den som kaller sin bror en hedning, skal svare for det i Gehennas ild. Og om du noen gang, når du bærer frem din offergave for alteret, kommer i tanker om at din bror har en klage mot deg, så la din gave ligge der for alteret, gå og forlik deg med din bror, - og kom så og bær frem din gave. Sørg for å stille din motpart tilfreds, mens dere ennå er sammen underveis; ellers kan det hende at han lar dommeren ta seg av deg, og at dommeren overleverer deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Og det sier jeg deg: Derfra slipper du ikke ut, før du har betalt til siste øre!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Gjennom det folk som i Bibelen kalles Abrahams barn, har Guds ord nådd oss. La oss be for våre brødre og søstre av Israels ætt:

L: Om at vi må møte det jødiske folk med dyp respekt,
det folk Gud først utvalgte seg i frelseshistorien
og som har måttet lide så mye.

L: For dem som har ansvaret for fred og rettferd,
at de må få visdom og kraft til å skape et godt forhold
mellom jødene og deres omgivelser.

L: For dem som lider
fordi de misforstår eller blir misforstått,
om dypere innsikt og kjærlighet hos alle mennesker.

L: For oss i vårt katolske fellesskap,
at vi må opptre utad med Kristi kjærlighet.

Herre, vår Gud og Israels Gud,
du som er rik nok for alle mennesker,
før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.