11. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 12,1–10

Brødre, jeg er altså nødt til å rose meg - enda ingenting er vunnet ved det. Så kommer jeg da til syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske, en kristen, som for fjorten år siden - om det var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, men Gud vet det - ble rykket bort, helt inn i den tredje himmel. Og jeg vet at denne mann - om det var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud ved det - han ble rykket like inn i paradis og fikk høre uutsigelige ting, slike som intet menneske har lov å tale om. Den mann ville jeg være stolt av; men hva meg selv angår, vil jeg ikke rose meg av annet enn min maktesløshet. - Sant nok, om jeg ville rose meg, ville det ikke være tomt snakk, jeg ville bare si som sant er. Allikevel lar jeg det være; jeg vil ikke man skal anse meg for mer enn det man ser og hører av meg - selv ikke på grunn av disse høye åpenbaringene.

Og derfor, for at jeg ikke skal tro for stort om meg selv, har jeg fått en torn som står meg i kroppen, - et Satans sendebud som skal slå meg i ansiktet, så jeg ikke skal bli for stor på det. Tre ganger har jeg bedt Herren om å få slippe av med ham. Men han har svart: «Min nåde er nok for deg; for det er gjennom avmakt at min kraft utfolder sin fulle styrke.»

Og derfor roser jeg meg også aller helst av min avmakt, for at Kristi kraft kan utfolde seg over meg. Ja, derfor er jeg glad over min maktesløshet - over mishandlingen, over nøden og forfølgelsene og alle de trengsler jeg gjennomgår for Kristi skyld; for hver gang jeg står maktesløs, da er jeg nettopp sterk!

Responsoriesalme

Sal 34 (33),8-9. 10-11. 12-13

Omkved: Smak og se at Herren er god.

Herrens engler verner de gudfryktige
og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den som tar sin tilflukt til ham.

Frykt Herren alle hans hellige.
Den som frykter ham lider ingen nød.
Villdyrs barn kan lide sult og savn.
Den som søker Herren, har alle goder.

Kom barn, og hør på meg:
Gudsfrykt vil jeg lære dere.
Er det noen som ønsker livet,
dager fulle av lykke?

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde han dere rike. Halleluja.

Evangelium

Matt 6,24–34

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Ingen kan tjene to herrer; enten vil han hate den ene og holde av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om den siste. Dere kan ikke tjene både Gud og pengene.

Derfor sier jeg dere også: Gjør dere ikke bekymringer for livet, for hva dere skal spise, - eller for kroppen, hva dere skal kle den med. Livet er da mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, de hverken sår eller høster eller samler seg forråd, og Faderen i himmelen sørger for dem allikevel. Og er ikke dere noe annet og mer enn de? Og hvem av dere kan vel forresten, med alle sine bekymringer, legge en alen til sin livslengde?

Og hvorfor bekymre seg for klærne? Se på markblomstene, som de vokser, enda de hverken arbeider eller spinner, - og jeg sier dere, at ikke engang Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men hvis gresset på marken, det som står der idag og kastes i ovnen imorgen, blir kledd slik av Gud, hvor meget mer kommer han da ikke til å gjøre for dere, lite troende!

Vær da ikke bekymret; si ikke, 'hvor skal vi få mat fra,' eller 'hvor skal vi få drikke fra,' eller 'hvordan skal vi skaffe oss klær.' Alt dette er hedningene opptatt av; men dere har en Far i himmelen, som vet at dere trenger til alt slikt. Søk bare først hans rike og hans rettferd, - så skal dere få alt det andre i tillegg.

Vær da ikke bekymret for morgendagen; for morgendagen kan sørge for seg selv. Hver dag har nok med sin egen møye.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus kaller oss til å respektere det som hører denne verden til, men til å sette det som tilhører den himmelske verden langt høyere. La oss be om hjelp til det:

L: For alle som forkynner Guds ord,
at de med overbevisning må bringe frem budskapet
om denne og om den himmelske verden.

L: For dem som besitter verdslig makt og prakt,
at de må sette himlenes rike langt høyere.

L: For dem som lider
fordi de har fått en torn som står i dem i kroppen,
at de må se at Guds nåde er dem nok.

L: For oss når vi drømmer om makt,
at vi må se at det er gjennom avmakt
at Guds kraft utfolder sin fulle styrke.

Himmelske Far,
du er vårt håp og vår fremtid.
Gi at vi ikke gjør oss bekymringer for livet,
men tjener deg som vår Herre.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.