14. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 46,1–7.28–30

I de dager brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Be'er-Sjeva, ofret han slaktoffer til Isaks, sin fars, Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. «Jakob, Jakob!» sa han. Og Israel svarte: «Ja, her er jeg.» Så sa han: «Jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt; for der vil jeg gjøre deg til et stort folk: Jeg skal selv dra med deg dit ned; og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne.»

Så brøt Jakob opp fra Be'er-Sjeva. Israelssønnene satte faren sammen med barna og sine hustruer opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. De tok også med seg buskapen sin og det gods de hadde samlet i Kanaan. Og så kom de til Egypt, Jakob og hele hans ætt med ham. Sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele sin ætt, førte han med seg ned til Egypt.

Jakob sendte Juda i forveien til Josef, for at han skulle vise vei til Gosen. Så kom de til Gosen. Da lot Josef spenne for sin vogn og drog til Gosen for å møte Israel, sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge, med armene om hans hals. Da sa Israel til Josef: «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.»

Responsoriesalme

Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40

Omkved: De rettferdiges frelse kommer fra Herren.

Ha tillit til Herren og gjør det gode,
bo i landet og legg vinn på troskap.
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg det ditt hjerte ønsker!

Herren kjenner de redeliges dager,
deres arv skal vare til evig tid.
De blir ikke til skamme i onde tider,
i hungerens dager blir de mette.

Hold deg fra det onde og gjør det gode,
så skal du bo trygt for alle tider!
For Herren elsker det som er rett,
forlater ikke sine fromme.
De blir bevart til evig tid,
men de ugudeliges ætt ryddes ut.

De rettferdiges frelse kommer fra Herren,
han er deres vern i trengselstider.
Herren hjelper og berger dem, frir og frelser dem fra det onde;
for de tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

Halleluja. Når han kommer, Sannhetens Ånd, skal han føre dere frem til hele sannheten, og minne dere om alt hva jeg har sagt. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,16–23

På den tid sa Jesus til disiplene: «Jeg sender dere ut som får i en ulveflokk: Så vær da kloke som slanger og troskyldige som duer. Og ta dere i vare for menneskene: De kommer til å trekke dere for domstolene og la dere piske i synagogene. For min skyld skal dere bli fremstilt for guvernører og konger, og stå som vidner for dem og for de hedenske folk. Men når dere blir ført frem, skal dere ikke tenke med uro på hva dere skal si, eller måten å få sagt det på. Ordene skal bli dere gitt i det rette øyeblikk. Det er nemlig ikke dere selv som skal tale da, men deres Fars Ånd som skal tale gjennom dere.

Bror skal sende bror i døden, og fedre sine barn, mens barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. Dere skal komme til å bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Blir dere forfulgt i én by, så ta deres tilflukt til den neste, og jages dere også der, så flykt til en tredje. For det sier jeg dere, at før dere har gjort dere ferdige med Israels byer, kommer Menneskesønnen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! I nød og sorg, når vi føler press og vanskeligheter, kommer Gud oss i møte med sin Ånd og sin hjelpende hånd. La oss be om hjelp til alltid å stole på ham:

L: For dem som skal forkynne eller vitne om Kristus,
– når de ikke vet hva de skal si –
om tillit til Guds Ånd.

L: For dommerne,
de som under konflikter er satt til å finne ut
hva som er sant og hva som er rett,
at de også må være lyttende til Guds røst.

L: For folk og enkeltpersoner
som opplever den totale håpløshet,
at de må finne trøst ved hvordan Gud hjalp i tidligere tider.

L: For oss i hverdagen,
om hjelp til å svare rett.

Allmektige Gud,
du har lovet å komme oss til hjelp i nøden.
Vi ber deg, gi oss frimodighet
til å satse på dine gode løfter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.