14. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Hos 2,14.15b–16.19–20

Så sier Herren: Se, jeg vil lokke henne, føre henne ut i ødemarken og tale vennlig til henne. Der skal hun svare meg som i ungdommens dager, som dengang hun drog opp fra Egypt. På den dag, lyder ordet fra Herren, skal hun kalle meg sin mann; hun skal ikke lenger kalle meg sin Ba'al. Jeg vil trolove meg med deg for alltid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferd og rett, i miskunn og barmhjertighet. Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.

Responsoriesalme

Sal 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9

Omkved: Herren er nådig og barmhjertig.

Fra dag til dag vil jeg love deg,
evig og alltid prise ditt navn.
Herren er stor og høylovet,
hans storhet kan ingen lodde.

Slekt efter slekt skal love ditt verk,
forkynne din veldige gjerning.
Jeg vil synge om din hellighet,
kunngjøre dine under.

Skremmende er din makt,
din velde har ingen grenser.
Din godhet er uten mål,
vi jubler over din rettferd.

Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Herren er god mot alle,
hans miskunn favner hele hans verk.

Evangelievers

Halleluja. Vår Frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,18–26

På den tid kom en synagogeforstander og knelte ned for Jesus og sa: «Min datter er nettopp død, men kom du og legg din hånd på henne, så får hun beholde livet!» Jesus brøt opp og gikk med ham, og disiplene fulgte. Da var det en kvinne der som hadde lidd av blødninger i tolv år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved kvasten på hans kappe; for, som hun sa til seg selv: «Får jeg bare rørt ved kappen hans, blir jeg frisk.» Men Jesus vendte seg, fikk øye på henne og sa: «Fatt mot, min datter! Din tro har frelst deg.» Og fra den stund av var kvinnen frisk.

Da Jesus kom hjem til forstanderen og fikk se fløytespillerne og den støyende mengden der, sa han: «Gå deres vei! Piken er ikke død; hun bare sover.» De lo ham ut. Men da hopen var satt på dør, gikk han inn, grep hennes hånd, og piken stod opp. Og dette ble kjent over hele egnen der.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! På mange måter kommer Gud oss i møte for å fri oss fra dødens bånd og plager. La oss be ham være oss nådig:

L: For alle som avlegger løfter overfor Gud,
om hjelp til å holde løftene
og om velsignelse gjennom det.

L: For de offentlige myndigheter
som ved lovgivning eller forvaltning
rører ved ekteskapet eller ved døden,
om respekt for at dette er møtesteder med Gud.

L: For familiemedlemmer, pleiere og andre
som våker over døende,
om hjelp fra Kristus som seiret over døden.

L: Om nåde for oss til å tro og søke hjelp hos Jesus,
om enn bare lik henne som berørte hans kappe.

Himmelske Far, dødens overmann,
du som står ved dine løfter til oss,
hjelp også oss å stå ved våre løfter til deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag