15. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

Jes 1,11–17

Lytt til Herrens ord, dere Sodomas høvdinger! Hør på rettledningen fra vår Gud, du Gomorras folk! Hva skal jeg med alle slaktoffer som dere bærer frem? sier Herren. Jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett. Blodet av okser og lam og bukker bryr jeg meg ikke om. Når dere kommer frem for mitt åsyn, hvem krever da av dere at dere tråkker ned mine tempelgårder? Kom ikke mer med gagnløse gaver! Offerrøken har jeg avsky for. Nymåne, sabbat, lysing til stevner - jeg tåler ikke ondskap og høytid sammen. Jeg hater nymånedagene og festene dere feirer. De er blitt en byrde for meg, og den er jeg trett av å bære. Når dere brer hendene ut, skjuler jeg øynene for dere; om dere ber bønner i mengde, hører jeg dem ikke. Dere har hender fulle av blod. Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre det gode! Legg vinn på det som rett er, vis voldsmannen til rette, hjelp den farløse til hans rett og før enkens sak!

Responsoriesalme

Sal 49 (50)

Omkved: Den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

Jeg laster deg ikke for dine slaktoffer,
dine brennoffer har jeg stadig for øye.

Men jeg tar ikke okser fra ditt hus
eller bukker fra dine kveer.

Hva har du med å fortelle om mine bud
og ta min pakt i din munn?

Du som hater all tukt,
og kaster mine ord bak din rygg.

Slikt har du gjort - og jeg skulle tie?
Mener du at jeg er som du?

Jeg refser deg og holder det frem for deg.
Den som ofrer takk, ærer meg,
og den som vandrer på den rette vei,
ham lar jeg se Guds frelse.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,34–11,1

På den tid sa Jesus til apostlene: «Tro ikke at jeg er kommet for å stifte fred på jorden! Ikke fred, men et sverd er jeg kommet for å bringe. Ja, jeg er kommet for å stifte fiendskap 'mellom en mann og hans far, mellom datter og mor, mellom svigerdatter og svigermor, - og en manns egne husfolk skal være hans fiender.'

Den som velger far eller mor fremfor meg, er meg ikke verd. Den som velger sønn eller datter fremfor meg, er meg ikke verd. Og den som ikke vil ta sitt kors og slutte opp bak meg, er meg ikke verd. Den som har berget sitt liv, skal miste det, mens den som har satt livet til for min skyld, han skal finne det igjen.

Den som tar imot dere, tar imot meg; og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal selv få en profets lønn; og den som tar imot en rettferdig mann, fordi han er rettferdig, skal selv få en rettferdig manns lønn. Og den som gir, om så bare et glass kaldt vann, til en av disse små, fordi han hører til mitt følge, - det lover jeg dere, at han skal ikke gå glipp av sin lønn.»

Da Jesus hadde endt denne veiledningen til sine tolv disipler, drog han videre for å undervise og forkynne rundt om i byene.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Troen må ofte føre til oppbrudd, og enkelte ganger er konflikter ikke til å unngå. La oss be om at uenighet ikke fører unødig vondt med seg:

L: For alle som er ansvarlig for gudsdyrkelsen i Kirken,
at de må gjøre det som er nødvendig
for et fornyet liturgisk liv, Gud til behag.

L: At nasjonenes ledere når de ivaretar sitt rettmessige ansvar,
ikke må være til undertrykkelse eller plage for folk.

L: For barn som lider,
om utfrielse og gode kår.

L: For oss på dette sted,
at vi må ta troen på Kristus alvorlig,
også om det bringer oss i konflikter med våre nærmeste.

Allmektige Gud,
du som kan bøye menneskenes hjerter,
vi ber deg fri oss fra det onde
og før alle mennesker på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.