15. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

Jes 10,5–7.13–16

Ve Assur, min vredes ris! I sin hånd har han min harmes stav. Jeg sendte ham mot et gudløst folk, og bød ham fare mot det folk jeg var harm på, så han kunne røve, rane og plyndre og tråkke det ned som avfall i gatene. Men selv har han ikke ment det slik og tenker ikke således i sitt hjerte. Nei, han har bare lyst til å ødelegge og utrydde folk i mengde.

For han har sagt: «Med min sterke hånd har jeg gjort det, og i min visdom, for jeg er klok. Jeg utslettet grenser mellom folkeslag og plyndret deres skatter. Som en kjempe styrtet jeg fyrster fra tronen. Min hånd grep efter folkenes rikdom som efter et fuglerede.

Som en sanker inn egg når fuglen er borte, har jeg sanket alle jordens riker. Det var ingen som rørte en vinge eller åpnet nebbet og pep.»

Kan øksen briske seg mot den som hugger, gjør sagen seg stor mot den som drar den? Som om staven skulle svinge den som løfter den, og stokken løfte den som ikke er av tre!

Derfor skal Herren, hærskarenes Gud, sende tærende sykdom mot hans krigere, og under hans makt skal det tennes en ild, den skal flamme som et bål.

Responsoriesalme

Sal 93 (94)

Omkved: Herren støter ikke bort sitt folk.

Herre, de underkuer ditt folk
og undertrykker din arvelodd.
De myrder enke og fremmed
og faderløse slår de ihjel.

De sier: «Herren kan ikke se,»
«Jakobs Gud kan intet merke.»
Bruk forstand, dere tåper blant folket.
Dårer, når blir dere kloke?

Skulle han som plantet øret, ikke høre,
han som formet øyet ikke se?
Skulle folkenes mester ikke tukte,
han som gir mannen forstand?

Herren støter ikke bort sitt folk
og svikter ikke sin arvelodd.
Sin rett får hver rettvis mann tilbake,
for hver rettsindig en fremtid gror.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,25–27

På den tid tok Jesus til orde og utbrøt: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult disse ting for de kloke og forstandige, mens du åpenbarte dem for de små. Ja, Far, slik behaget det deg.» «Alle ting har min Far lagt i min hånd; og ingen andre enn Faderen kjenner Sønnen; heller ikke kjenner noen Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Jesus har sagt at Faderen har lagt alle ting i hans hånd, og at ingen kjenner Faderen unntagen Sønnen, og den Sønnen velger å åpenbare ham for. La oss be ham åpenbare Faderen for oss:

L: For alle troende og for Kirkens læreembete,
at Sønnen må åpenbare Faderen.

L: For statsmaktene,
at de må forstå og ta lærdom av Guds inngripen i historien.

L: For dem som trenger bekreftelse på Guds nærvær,
at de må få det på en overbevisende måte.

L: For oss som hører til denne menighet (dette fellesskap),
at vi må se Guds nærvær og lære hans navn å kjenne.

Herre Gud, himmelske Far,
du har sendt oss vår Herre og Frelser,
han som er det sanne Guds bilde i verden.
Gi at han må vise oss hvem Gud er og hvordan han er.
Ved ham, Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.