15. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 3,13–20

I de dager hørte Moses Herrens røst fra tornebusken si: «Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene,» sa han: «Han som heter Jeg er, har sendt meg til dere.» Så sa Gud til Moses: «Du skal si til israelittene: Herren, eders fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og så skal de kalle meg fra slekt til slekt. Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem: Herren, eders fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har vist seg for meg og sagt: Jeg har sett til dere og vet hvordan de farer frem mot dere i Egypt. Derfor vil jeg føre dere ut fra Egypt, hvor dere har det ondt, og føre dere opp til det land som nå tilhører kanaaneerne og hetittene, amorittene og ferisittene, hivittene og jebusittene, et land som flyter med melk og honning. De kommer til å høre på det du sier. Og så skal dere, du og de eldste i Israel, gå frem for kongen i Egypt og si: Herren, hebreernes Gud, har møtt oss. La oss nå få lov til å dra tre dagsreiser ut i ørkenen og ofre til Herren, vår Gud! Men jeg vet at egypterkongen ikke gir dere lov til å fare uten at han får kjenne en sterk hånd over seg. Så vil jeg rekke ut hånden og slå egypterne med alle de undrene som jeg vil gjøre blant dem. Da skal han la dere fare.»

Responsoriesalme

Sal 104 (105)

Omkved: Herren minnes sin pakt til evig tid.

Lovsyng Herren, påkall hans navn,
kunngjør hans storverk blant folkene.
Kom i hu hans underverk, hans tegn og hans uttalte dommer.

Han minnes sin pakt til evig tid,
det ord han gav til tusen slekter,
den pakt han sluttet med Abraham og eden han svor Isak.

Gud lot sitt folk bli meget fruktbart,
mot dets motstandere gjorde han det sterkt.
Han vendte deres sinn så de hatet hans folk og fór med svik mot hans tjenere.

Da sendte han Moses sin tjener og Aron som han hadde valgt seg ut.
De gjorde tegn fra Gud i folket
og jærtegn i hamittenes land.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg, dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,28–30

På den tid tok Jesus til orde og sa: «Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus sa: «Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder.» La oss i bønn vende oss til ham:

L: For kristne overalt i verden
som opplever undertrykkelse eller forfølgelse,
at de må finne trøst ved Guds navn og løfter.

L: For folk og nasjoner som blir undertrykt,
at de må finne trøst hos Gud,
vår og vår Herres Jesu Kristi Far.

L: For enhver som trenger hjelp i sin personlige situasjon,
om hjelp hos Jesus, vår Frelser.

L: For oss på dette sted,
at vi må være Kristi hjelpende hender for hverandre.

Herre Gud, himmelske Far,
vi kommer til deg gjennom din Sønn
og i tillit til hans innbydelse.
Gi oss den hjelp vi trenger,
og hjelp oss å vandre
på frihetens og tjenestens veier.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.