15. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

Jes 26,7–9.12.16–19

Den rettferdiges sti er jevn, for den rettskafne rydder du vei. Vi følger dine dommers vei og venter på deg, Herre. Det er vår sjels lengsel å komme deg og ditt navn i hu. Om natten stunder min sjel efter deg, ja, min ånd i mitt indre søker deg. Når de holder seg til dine dommer på jorden, lærer de rettferd, de som bor i verden. Herre, du vil hjelpe ditt folk til fred. For alt det vi har gjort, også det har du gjort for oss. Herre, folket søker deg i nøden, de ber stille bønner når du tukter dem. Likesom en kvinne som er med barn, vrir seg og skriker når fødselen nærmer seg, slik har du laget det for oss, Herre. Vi er svangre med barn og vrir oss i smerte, men det er som vi føder vind. Vi har ikke bragt jorden frelse, ingen ble født til å bo på jorden. Dine døde skal bli levende, mine lik skal stå opp. Våkn opp og rop av fryd, dere som bor i støvet! For dugg fra himmellysene er din dugg, og jorden føder døde til liv.

Responsoriesalme

Sal 102 (101)

Omkved: Fra himmelen skuer Herren ned på jorden.

Men du, Herre, troner til evig tid,
ditt minne varer fra slekt til slekt.
Du vil reise deg og vise medynk med Sion,
for nu er tiden til å vise nåde.

Dine tjenere elsker Sions stener,
ynkes over dens grushauger.
Folkeslag skal frykte Herrens navn,
alle jordens konger din herlighet.

For Herren vil bygge Sion på ny
og vise seg i sin herlighet.
Han gir akt på bønnen fra dem som intet har,
han ringeakter ikke deres bønn.

Dette skal skrives for slekter som kommer,
så folket som skapes kan prise Herren.
For Herren ser ned fra sin hellige høyde,
fra himmelen skuer han ned på jorden.
Han vil høre fangenes sukk
og løslate dem som er viet til døden.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg, dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Halleluja.

Evangelium

Matt 11,28–30

På den tid tok Jesus til orde og sa: «Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Ta mitt åk på dere, og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn; slik skal deres sjeler finne hvile. For mitt åk er godt å bære, og min byrde tynger ikke.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus sa: «Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder.» La oss i bønn vende oss til ham:

L: For kristne overalt i verden
som opplever undertrykkelse eller forfølgelse,
at de må finne trøst ved Guds navn og løfter.

L: For folk og nasjoner som blir undertrykt,
at de må finne trøst hos Gud,
vår og vår Herres Jesu Kristi Far.

L: For enhver som trenger hjelp i sin personlige situasjon,
om hjelp hos Jesus, vår Frelser.

L: For oss på dette sted,
at vi må være Kristi hjelpende hender for hverandre.

Herre Gud, himmelske Far,
vi kommer til deg gjennom din Sønn
og i tillit til hans innbydelse.
Gi oss den hjelp vi trenger,
og hjelp oss å vandre
på frihetens og tjenestens veier.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.