16. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 14,21–15,1

I de dager rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østenvind som blåste hele natten, så vannet drev bort og det tørre land kom frem. Vannet skilte seg, og israelittene gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider. Egypterne satte efter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk og fulgte dem til midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterhæren fra ild- og skystøtten og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av deres vogner, så det gikk tungt for dem å komme seg frem. Da sa egypterne: «La oss flykte for Israel! For Herren strider for dem mot egypterne.»

Da sa Herren til Moses: «Rekk hånden ut over sjøen, så skal vannet komme tilbake over egypterne, over deres vogner og hestfolk!» Så rakte Moses hånden ut over sjøen, og da morgenen brøt frem, vendte vannet tilbake til sitt gamle leie. Egypterne flyktet rett imot det, og Herren drev dem midt ut i sjøen. Vannet vendte tilbake og skylte over alle vognene og alt hestfolket i faraos hær, som hadde fulgt efter israelittene ut i sjøen. Ikke én mann kom fra det med livet. Men israelittene gikk gjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider. Slik reddet Herren Israel fra egypterne den dag. Israelittene så at egypterne lå døde på stranden. Da de så det storverk Herren hadde gjort mot egypterne, fryktet de Herren, og de trodde på ham og hans tjener Moses. Da sang Moses og israelittene denne lovsang for Herren: «Jeg vil lovsynge Herren, for han er høy og herlig: hest og kriger styrtet han i sjøen.»

Responsoriesalme

2 Mos 15,8

Omkved: Jeg vil lovsynge Herren, høyt er han opphøyet.

Ved ditt åndepust hoper vannene seg opp,
bølgene reiser seg som en mur,
og havdypet stivner.

Fienden sa: Jeg vil forfølge dem,
med mitt sverd vil jeg slå dem ned,
min sjel skal glede seg over det rike bytte.

Du åndet på havet, og det lukket seg til de sank som bly i de veldige vann.
Du strakte ut din høyre hånd,
og de ble oppslukt av jorden.

Du fører dem og planter dem på ditt hellige fjell,
din arvelodd,
det sted du har gjort til din bolig,
det tempel din hånd har bygget.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Matt 12,46–50

På den tid var Jesus i ferd med å tale til mengden, da hans mor og hans brødre møtte opp utenfor og forsøkte å få ham i tale. Det var da en som sa det til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og ber om å få tale med deg.» Men Jesus svarte ham som bragte budet: «Hvem er vel min mor, og hvem er vel mine brødre?» Og han viste med hånden hen på sine disipler, og sa: «Dette er min mor og mine brødre. For den som gjør min himmelske Fars vilje, den er min bror og min søster og min mor.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den som gjør Guds vilje, er Jesu bror, søster og mor. La oss be ham om miskunn og hjelp til å gjøre vår himmelske Fars vilje:

L: Om at Guds folk må både forstå og følge Guds vilje,
han som gav budene til Moses
etter at han hadde ført sitt folk ut av Egypt.

L: At statsledere i vanskeligheter
må søke Guds vilje og hjelp.

L: At de som lider,
ikke må glemme Guds bud og barmhjertighet.

L: At vi som gjennom dåpen
er viet til å følge Guds bud,
må være trofaste mot vår utfrielse.

Himmelske Far,
du som kalte og velsignet den salige Jomfru Maria,
hjelp oss likesom henne å gjøre din vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.