16. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

Mi 7,14–15.18–20

Vokt ditt folk med din stav, flokken som er din eiendom, som ligger alene i skogen med fruktbare marker omkring. La dem få beite i Basan og Gilead som de gjorde i gamle dager. La oss få oppleve storverk som da du drog ut av Egypt. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal igjen være barmhjertig og trå våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp.

Så vis da trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidelig lovte våre fedre i eldgammel tid.

Responsoriesalme

Sal 85(84),2-4.5-6.7-8

Omkved: La oss få kjenne din miskunn, Herre, gi du oss din frelse.

Herre, du er nådig mot ditt land,
lar Jakobs fanger vende hjem.

Folkets synder fjerner du,
skjuler deres ondskap.

Du lar din vrede fare,
vender om fra din glødende harme.

Før oss tilbake, vår frelses Gud,
glem din vrede mot oss.

Skal din harme bestå for alltid,
din vrede vare fra slekt til slekt?

Vil ikke du gi oss liv på ny,
så ditt folk kan glede seg i deg?

La oss kjenne din miskunn, Herre,
gi du oss din frelse.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Matt 12,46–50

På den tid var Jesus i ferd med å tale til mengden, da hans mor og hans brødre møtte opp utenfor og forsøkte å få ham i tale. Det var da en som sa det til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og ber om å få tale med deg.» Men Jesus svarte ham som bragte budet: «Hvem er vel min mor, og hvem er vel mine brødre?» Og han viste med hånden hen på sine disipler, og sa: «Dette er min mor og mine brødre. For den som gjør min himmelske Fars vilje, den er min bror og min søster og min mor.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den som gjør Guds vilje, er Jesu bror, søster og mor. La oss be ham om miskunn og hjelp til å gjøre vår himmelske Fars vilje:

L: Om at Guds folk må både forstå og følge Guds vilje,
han som gav budene til Moses
etter at han hadde ført sitt folk ut av Egypt.

L: At statsledere i vanskeligheter
må søke Guds vilje og hjelp.

L: At de som lider,
ikke må glemme Guds bud og barmhjertighet.

L: At vi som gjennom dåpen
er viet til å følge Guds bud,
må være trofaste mot vår utfrielse.

Himmelske Far,
du som kalte og velsignet den salige Jomfru Maria,
hjelp oss likesom henne å gjøre din vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag