18. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

Lesning

Nah 2,1–3;3,1–3.6–7

Se, den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell med budskap om fred. Hold dine høytider, Juda, og innfri dine løfter! For aldri mer kommer voldsmannen mot deg, han er helt tilintetgjort. - Herren skal gjenreise Jakobs storhet og Israels velde. For ransmenn har plyndret dem og lagt deres vinhaver øde. - Ve den blodige by! Den er full av løgn og vold, aldri holder den opp å røve. Hør svepesmell og larmende hjul, galopperende hester og slingrende vogner, ryttere som stormer frem. Lynende sverd og blinkende spyd, mengder av drepte, hauger av lik, ingen ende på falne kropper - en snubler over dem. Jeg kaster skitt på deg og vanærer deg og stiller deg til skue. Alle som ser deg, skal rømme fra deg og si: «Ninive er herjet, hvem har medynk med henne?» Hvor skal jeg finne noen til å trøste deg?

Responsoriesalme

5 Mos 32,35cd–36ab.39abcd.41

Omkved: Jeg bringer død og vekker til live.

Dagen for deres undergang er nær,
og hastig kommer det som venter.
Herren vil sørge for at folket får sin rett
og miskunne seg over sine tjenere.

For se, jeg er den eneste.
Jeg er Gud, og ingen er min like.
Jeg bringer død og vekker til live,
jeg sårer og leger.

Når jeg hvesser mitt lynende sverd
og rekker hånden ut til dom,
da vil jeg ta hevn over mine fiender,
øve gjengjeld mot dem som hater meg.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 16,24–28

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal finne det igjen. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans eget liv? For hva skal en mann kunne gi i vederlag for sitt liv?

Ja, Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet og omgitt av sine engler, og da skal han 'gjengjelde enhver efter hans verk'. Og tro meg på mitt ord: Det er noen av dem som her står, som ikke skal smake døden, før de har sett Menneskesønnen komme med sitt rike.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære Kristi disipler! Om oss har Jesus sagt at den som vil følge ham, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge etter ham. La oss be om hjelp til dette:

L: For alt Guds folk,
om villighet til å tåle martyriet for Jesus,
han som for vår skyld bar sitt kors til Golgata.

L: For dem som besitter politisk eller økonomisk makt,
at de ikke må forakte Kristi kors,
men selv ta opp korset og følge ham etter.

L: For våre brødre og søstre som strever under sitt kors,
at de må finne trøst i fellesskapet med Jesus
og være til trøst for oss.

L: Om større offervilje i vår menighet (vårt fellesskap)
for Jesu, vår Herres skyld.

Himmelske Far,
i din herlighet skal Menneskesønnen komme,
og han skal gjengjelde enhver etter hans verk.
Hellige du vårt verk.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.