18. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

Lesning

5 Mos 6,4–13

Moses talte til folket og sa: Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter. Herren din Gud vil nå føre deg inn i det land som han med ed lovet dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, at han ville gi deg. Der er det store, fine byer som du ikke har bygd, bygninger fulle av alle slags gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oljetrær som du ikke har plantet. Når du kommer dit og får spise deg mett, ta deg da i vare så du ikke glemmer Herren, som førte deg ut av Egypt, av trellehuset. Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge.

Responsoriesalme

Sal 18 (17)

Omkved: Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du er min styrke og min frelse.

Herre, du er min styrke,
jeg har deg hjertelig kjær.

Herren er min klippe,
min borg og min befrier.

Han er min Gud,
klippen hvor jeg søker ly.

Han er mitt skjold og mitt vern,
til hans frelse setter jeg min lit.

Lovet være Herren,
jeg kalte på ham og han fridde meg ut.

Herren lever! Lovet være min klippe,
opphøyet være Gud min frelser.

Han gir sin konge seier,
viser troskap mot sin salvede.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Matt 17,14–20

På den tid kom en mann frem, falt på kne for Jesus og sa: «Herre, ha miskunn med min sønn, han er månesyk og har det meget vondt; snart faller han i varmen og snart i vannet. Jeg førte ham frem for disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» Da svarte Jesus: «Å du vantro og vrange folk, hvor lenge skal jeg ennå være blant dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før gutten hit.» Dermed talte Jesus myndig til ham, slik at demonen forlot ham. Og fra det øyeblikk av var gutten frisk. Da disiplene var blitt alene med Jesus, flokket de seg om ham og spurte: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han svarte: «Fordi dere har så liten tro. Ja, for det sier jeg dere: Har dere tro, om så bare som et sennepsfrø, skal dere bare behøve å si til fjellet her: Flytt deg herfra og dit! - så flytter det seg. Og ingenting skal være umulig for dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er kalt til å lære den generasjon som vokser opp, tro og bekjennelse, bønn og tillit til Gud. La oss be om miskunn for oss og våre etterkommere:

L: For alle som driver katolsk barne- og ungdomsarbeid,
og for de barn og unge som deltar i arbeidet.

L: For våre skolemyndigheter og for lærerne,
at de må formidle gudsfrykt og gode holdninger.

L: For barn og unge som er syke.

L: For katolske foreldre i vår by (på dette sted),
og for de oppvoksende katolikker og deres gudsliv.

Miskunnsrike Gud, himmelske Far,
du som elsker oss, og forbarmer deg over dine,
gi våre etterkommere del i din barmhjertighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.