18. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 70 (69),2.6

Min Gud, kom meg til hjelp, Herre, fri meg ut!
Du er min tilflukt og min frelse; Herre, vær snar til å komme!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vær oss nær, og skjenk din kjærlighet til dem som ber til deg, du, vår skaper og vårt forsyn. Forny oss i ditt vennskap, og bevar oss i din godhet. Ved vår Herre …

Lesning

Hab 1,12–2,4

Er ikke du fra gammel tid, Herre, min hellige Gud, du som aldri dør? Du, Herre, har satt dem til å straffe, du, vår klippe, har sendt dem til å tukte. Ditt blikk er for rent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Hvorfor bærer du da over med de troløse og tier når gudløse sluker dem som er rettferdigere enn de selv? Du gjør med mennesket som med fisken i sjøen, som med krypet uten hersker. De drar dem alle opp med krok og haler dem inn med not, de samler dem i garnet.

Derfor er de jublende glade. Derfor ofrer de til noten og brenner røkelse for garnet. For fangsten disse gir dem, er fet, og nærende er føden. Skal de da alltid få tømme sin not og uten skånsel gjøre ende på folkeslag?

Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva han vil tale til meg, hva han vil svare på min klage. Da gav Herren meg dette svar: Skriv synet opp, riss det inn på tavler, så folk kan lese det lett! For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. Om det drøyer, så bare vent! Det kommer sikkert og uteblir ikke. Se, frekk og uærlig er han. Men den rettferdige skal leve ved sin tro.

Responsoriesalme

Sal 9

Omkved: Du svikter ikke den som søker deg, Herre.

Herren troner til evig tid,
han har reist sitt dommersete.
Han dømmer verden med rettferd,
feller rettvis dom over folkeslag.

Herren er en tilflukt for de undertrykte,
en borg i trengselstider.
De som kjenner ditt navn, stoler på deg,
for du svikter ikke dem som søker deg, Herre.

Syng for Herren som bor på Sion.
Kunngjør blant folkene hans storverk.
Han kommer de elendige i hu,
han glemmer ikke deres rop.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Matt 17,14–20

På den tid kom en mann frem, falt på kne for Jesus og sa: «Herre, ha miskunn med min sønn, han er månesyk og har det meget vondt; snart faller han i varmen og snart i vannet. Jeg førte ham frem for disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» Da svarte Jesus: «Å du vantro og vrange folk, hvor lenge skal jeg ennå være blant dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før gutten hit.» Dermed talte Jesus myndig til ham, slik at demonen forlot ham. Og fra det øyeblikk av var gutten frisk. Da disiplene var blitt alene med Jesus, flokket de seg om ham og spurte: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han svarte: «Fordi dere har så liten tro. Ja, for det sier jeg dere: Har dere tro, om så bare som et sennepsfrø, skal dere bare behøve å si til fjellet her: Flytt deg herfra og dit! - så flytter det seg. Og ingenting skal være umulig for dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er kalt til å lære den generasjon som vokser opp, tro og bekjennelse, bønn og tillit til Gud. La oss be om miskunn for oss og våre etterkommere:

L: For alle som driver katolsk barne- og ungdomsarbeid,
og for de barn og unge som deltar i arbeidet.

L: For våre skolemyndigheter og for lærerne,
at de må formidle gudsfrykt og gode holdninger.

L: For barn og unge som er syke.

L: For katolske foreldre i vår by (på dette sted),
og for de oppvoksende katolikker og deres gudsliv.

Miskunnsrike Gud, himmelske Far,
du som elsker oss, og forbarmer deg over dine,
gi våre etterkommere del i din barmhjertighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Helliggjør disse gaver. Gjør oss til en evig gave for deg, og motta det offer vi bringer deg i dette sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Visd 16,20

Herre, du har gitt oss brød fra himmelen,
en fylde av glede og sødme.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,35

Jeg er livets brød, sier Herren. Den som kommer til meg, skal aldri mer sulte, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Slutningsbønn

Herre, du som fornyer oss med brød fra himmelen, hold oss i ditt stadige vern, og gjør dem du har tatt inn i din omsorg, verdige til den evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.