19. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Esek 18,1–10.13b.30–32

Herrens ord kom til meg, og det lød så: Hvordan kan dere bruke dette ordtaket i Israels land:

Når fedrene spiser sure druer, får barna dårlige tenner?

Så sant jeg lever, sier Herren Gud, dere får ikke bruke dette ordtak mer i Israel! Alt liv hører meg til, både farens liv og sønnens liv. Den som synder, han skal dø.

Om en mann er rettferdig og gjør det som er rett og godt, da spiser han ikke offerkjøtt på haugene og løfter ikke blikket til avgudene som Israels ætt dyrker. Han krenker ikke sin nestes hustru og kommer ikke nær en kvinne når hun er uren. Han er ikke hard mot noen, men lar skyldneren få sitt pant tilbake.

Han driver ikke med ran og rov, men gir brød til den som sulter, og klær til den som er naken. Han låner ikke ut mot renter og driver ikke åger. Han holder sin hånd fra urett og dømmer rett i strid mellom mann og mann. Han følger mine forskrifter og tar vare på mine lover i troskap. Den som gjør dette, er rettferdig, og han skal få leve, lyder ordet fra Herren Gud.

Men så kan det hende at den rettferdige får en sønn som blir en røver og drapsmann og gjør en av disse syndene. Denne sønnen skal ikke få leve; han skal dø, og han er selv skyld i sin død.

Nå vil jeg dømme dere, Israels ætt, enhver efter hans ferd, sier Herren Gud. Gjør bot og vend om fra alle deres overtredelser, så ingen synd skal bringe dere til fall! Legg av alle de overtredelser som dere har gjort dere skyldige i, og få et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, Israels ætt? Jeg ønsker ikke at noen skal dø, sier Herren Gud. Vend om, så skal dere leve!

Responsoriesalme

Sal 51 (50)

Omkved: Skap et rent hjerte i meg, Gud.

Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg din hellige ånd.

La meg kjenne din frelses glede på ny,
la høysinn råde i min sjel.
Jeg skal lære synderne dine veier,
de villfarne skal vende om til deg.

I slaktoffer finner du ingen glede,
brennoffer bryr du deg ikke om.
En sønderbrutt ånd er mitt offer,
det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Matt 19,13–15

På den tid kom folk frem til Jesus med små barn, for at han skulle legge sine hender på dem og be for dem. Men disiplene avviste dem barskt. Da sa Jesus: «Slipp barna frem, og la dem komme til meg; himlenes rike tilhører nettopp slike som dem!» Så la han hendene på dem og gikk videre.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Alt mens vi er barn, slutter Gud pakt med oss i dåpen. La oss be om nåde til å forbli hos ham:

L: For alle døpte barn,
at de når de vokser til,
selv må velge ham som de i dåpen er blitt ett med.

L: For statsledere og andre med stor makt
som Herren en gang har rørt ved,
at de må huske eget ansvar overfor Gud
og gjøre bruk av velsignelsen de har mottatt.

L: For døpte barn som lider
som følge av dårlig eller ingen katekese.

L: For vår menighet og våre familier,
om hjelp og nåde til det kateketiske arbeid.

Nådige Gud, himmelske Far,
din Sønn la hendene på de små.
Se i nåde til alle barn vi gir del i din nåde.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.