19. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

5 Mos 34,1–12

I de dager gikk Moses fra Moabsteppene opp på Nebo, toppen av fjellet Pisga, som ligger rett imot Jeriko. Og Herren lot ham se hele landet: Gilead like til Dan, hele Naftali, Efraims og Manasses land og hele Juda til havet i vest, Negev og Jordansletten, dalen ved Jeriko, Palmebyen, helt ned til Soar.

Herren sa til ham: «Dette er det landet som jeg med ed lovet Abraham, Isak og Jakob, da jeg sa: Din ætt vil jeg gi det. Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme inn i det.» Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moab, slik som Herren hadde sagt. Og han gravla ham nede i dalen i Moab, rett imot Bet-Pe'or. Men til denne dag har ingen fått vite hvor graven er. Moses var 120 år da han døde. Enda var hans øyne ikke sløvet og hans livskraft ikke svekket. Israelittene sørget over Moses i 30 dager på steppene i Moab, inntil sørgetiden var slutt.

Josva, sønn av Nun, var fylt av visdoms ånd, fordi Moses hadde lagt hendene på ham. Israelittene var lydige mot ham og gjorde som Herren hadde pålagt Moses,

Aldri mer stod det frem i Israel en profet som Moses, som Herren gav seg til kjenne for, ansikt til ansikt. Kom i hu alle de tegn og undere Herren sendte ham for å gjøre i Egypt, med farao og alle hans tjenere og hele hans land. Kom i hu den sterke hånd og alle de store, gruvekkende gjerninger som Moses utførte for øynene på hele Israels folk.

Responsoriesalme

Sal 66 (65)

Omkved: Juble for Herren, all jorden.

Juble for Herren, all jorden,
lovsyng hans store navn.
Gi Gud den ære som tilkommer ham,
pris ham og si: Hvor er du stor!

Kom og se hva Herren har gjort.
Han øvde storverk for menneskenes øyne.
Lovpris Herren, alle folk,
takk og velsign ham med jublende røst.

Kom og hør dere som frykter Gud,
jeg vil fortelle hva han gjorde for meg.
Jeg vendte meg til ham i min nød,
og min munn ble full av lovsang.

Evangelievers

Halleluja. Gud som var nærværende i Kristus, har forsonet verden med seg gjennom ham og overlatt budskapet om forsoning til oss. Halleluja.

Evangelium

Matt 18,15–20

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dersom din bror synder, så gå til ham og forklar ham det på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, ta da enda en eller to med deg, slik at 'saken kan bli gjort opp ut fra to eller tre vidners utsagn'. Vil han heller ikke høre på dem, så legg saken frem for kirken; og nekter han til og med å høre på kirken, da skal han for deg stå i samme stilling som en hedning, eller en tolloppkrever.»

«La så dette stå fast: Alt hva dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen; og alt hva dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Og likeså skal det stå fast, at såfremt to av dere blir enige om å be om noe, skal de få det av min Far i himlene, hva det enn er. For der hvor to eller tre er kommet sammen i mitt navn, der er jeg selv iblant dem.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud utøver sin gjerning blant oss ved Kirkens embete og ved de hellige handlinger som vår biskop sammen med prestene og diakonene er satt til å utføre. La oss vende oss til Gud, han som er opphavet til tjenestene i Kirken:

L: For alle som mottar
ordinasjon, konfirmasjon og absolusjon,
at de må merke Herrens kraft og nåde.

L: For våre verdslige myndigheter,
at de må hente råd og styrke i Kirken
og gjøre bot når det er nødvendig.

L: For dem som bindes av egne synder,
om hjelp til anger og bekjennelse.

L: For skriftefedrene hos oss,
om nåde til å utøve tjenesten
med myndighet og mildhet.

Himmelske Far,
du som har gitt binde- og løsemyndighet til din Kirke,
gi paven, biskopene og Kirkens øvrige tjenere
å forvalte myndigheten til beste for menneskene.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.