19. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Esek 9,1–7;10,18–22

Jeg hørte at Herren ropte med høy røst: «Kom hit og la byen få sin straff! Enhver må ha sitt ødeleggelsesvåpen i hånden.» Og se, fra den øvre port, den som vender mot nord, kom seks mann, hver med sitt ødeleggelsesvåpen i hånden. Og blant dem var det én mann som var kledd i lin og hadde skrivesaker hengende i beltet. De kom og stilte seg ved siden av kobberalteret.

Da løftet Israels Guds herlighet seg opp fra kjerubene som den hadde vært over, og flyttet seg til templets terskel. Herren ropte til mannen som var kledd i lin og hadde skrivesaker i beltet, og han sa til ham: «Gå gjennom byen, midt gjennom Jerusalem, og sett et merke i pannen på de menn som sukker og stønner over all den styggedom som foregår der.» Og til de andre sa han mens jeg hørte på: «Gå gjennom byen efter mannen og hugg ned for fote! Vis ingen medlidenhet eller skånsel. Gamle og unge menn, unge piker, kvinner og barn skal dere slå i hjel og utrydde. Men rør ikke noen av dem som er blitt merket! Dere skal begynne ved min helligdom.» Og de begynte med de gamle mennene som stod foran Herrens hus. Da sa han til dem: «Gjør huset urent, fyll tempelgårdene med drepte! Far av sted!» Så fór de av sted og hugg ned folk i byen.

Nå flyttet Herrens herlighet seg fra templets terskel og stilte seg over kjerubene. Jeg så hvordan kjerubene løftet vingene og hevet seg opp fra jorden, og når de steg, fulgte hjulene med.

De stanset ved inngangen til østporten i Herrens hus, og der oppe over dem var Israels Guds herlighet. Det var de samme skikkelsene som jeg hadde sett under Israels Gud ved elven Kebar, og jeg skjønte at det var kjeruber. Hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger, og under vingene var det noe som lignet menneskehender. Deres ansikter lignet de ansikter jeg hadde sett ved elven Kebar; de så likedan ut. Hver av kjerubene gikk rett frem.

Responsoriesalme

Sal 113 (112)

Omkved: Herrens navn være lovet, fra nu av og til evig tid.

Alle Herrens tjenere,
lovpris Herrens navn.
Velsignet være Herrens navn,
fra nu av og til evig tid.

Fra soloppgang til soleglad,
høylovet Herrens navn.
Høyt over alle folk står han,
hans ære er himmelhøy.

Hvem er som Herren, vår Gud,
i himmel og på jord,
hvis trone i det høye står,
som ser til dypest dyp.

Evangelievers

Halleluja. Gud som var nærværende i Kristus, har forsonet verden med seg gjennom ham og overlatt budskapet om forsoning til oss. Halleluja.

Evangelium

Matt 18,15–20

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dersom din bror synder, så gå til ham og forklar ham det på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, ta da enda en eller to med deg, slik at 'saken kan bli gjort opp ut fra to eller tre vidners utsagn'. Vil han heller ikke høre på dem, så legg saken frem for kirken; og nekter han til og med å høre på kirken, da skal han for deg stå i samme stilling som en hedning, eller en tolloppkrever.»

«La så dette stå fast: Alt hva dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen; og alt hva dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Og likeså skal det stå fast, at såfremt to av dere blir enige om å be om noe, skal de få det av min Far i himlene, hva det enn er. For der hvor to eller tre er kommet sammen i mitt navn, der er jeg selv iblant dem.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud utøver sin gjerning blant oss ved Kirkens embete og ved de hellige handlinger som vår biskop sammen med prestene og diakonene er satt til å utføre. La oss vende oss til Gud, han som er opphavet til tjenestene i Kirken:

L: For alle som mottar
ordinasjon, konfirmasjon og absolusjon,
at de må merke Herrens kraft og nåde.

L: For våre verdslige myndigheter,
at de må hente råd og styrke i Kirken
og gjøre bot når det er nødvendig.

L: For dem som bindes av egne synder,
om hjelp til anger og bekjennelse.

L: For skriftefedrene hos oss,
om nåde til å utøve tjenesten
med myndighet og mildhet.

Himmelske Far,
du som har gitt binde- og løsemyndighet til din Kirke,
gi paven, biskopene og Kirkens øvrige tjenere
å forvalte myndigheten til beste for menneskene.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.