19. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 74 (73),20.19.22.23

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, vi våger å kalle deg Far. Fyll våre hjerter med din Sønns ånd, så vi lever som dine barn, og får gå inn til den arv du har lovet oss. Ved vår Herre …

Lesning

Esek 12,1–12

Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneske, du bor midt iblant en trassig ætt, som har øyne å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører; for de er en trassig ætt. Men du, menneske, rust deg ut som om du skal bli bortført, og dra av sted om dagen, like for øynene på folk. Dra bort fra ditt hjem til et annet sted, mens de ser på. Kanskje de da får åpnet sine øyne, selv om de er en trassig ætt. Det du vil ha med deg når du drar bort, skal du bære ut om dagen like for øynene på folk. Og om kvelden skal du dra av sted, mens de ser på, lik folk som blir ført bort. Bryt deg et hull i veggen og bær sakene ut gjennom det, mens de ser på. Du skal løfte dem opp på din skulder like for øynene på folk, og når det blir mørkt, skal du bære dem bort. Ditt ansikt skal du dekke til så du ikke kan se landet. Slik gjør jeg deg til et tegn for Israels ætt.

Jeg gjorde slik det ble sagt meg. Jeg bar sakene mine ut om dagen, som om jeg skulle føres bort. Om kvelden tok jeg og brøt hull i veggen, og da det ble mørkt, bar jeg sakene bort. Jeg la dem opp på skulderen mens folk stod og så på.

Morgenen efter kom Herrens ord til meg, og det lød så: Menneske, har ikke Israel, den trassige ætt, spurt deg: Hva er det du gjør? Du skal si til dem: Så sier Herren Gud: Dette domsord gjelder fyrsten i Jerusalem og hele den ætt av Israel som er i byen. Og du skal si: Jeg er et tegn for dere. Det som jeg har gjort, skal skje med folket i byen.

De skal føres til et fremmed land som fanger. Fyrsten som er hos dem, skal ta sine saker på skulderen og dra bort når det blir mørkt. De skal bryte hull i muren og føre ham ut gjennom det. Ansiktet skal han dekke til, så han ikke kan se landet med sine øyne.

Responsoriesalme

Sal 77 (78)

Omkved: Glem ikke Herrens velgjerninger.

De fristet og trosset den høyeste Gud
og rettet seg ikke efter hans påbud.
De falt fra og var troløse som sine fedre.
De sviktet lik en bue som brast.

De krenket ham med sine offerhauger,
med avgudsbildene egget de ham.
Gud hørte det og ble harm.
Han vraket Israel helt og fullt.

Sin makt lot han føres bort som bytte,
sin herlighet gav han i fiendens hånd.
Han overgav sitt folk til sverdet.
Han var harm på sin eiendom.

Evangelievers

Halleluja. La ditt åsyn lyse over din tjener, lær meg å kjenne din vilje. Halleluja.

Evangelium

Matt 18,21–19,1

På den tid kom Peter bort til Jesus og spurte: «Herre, hvor mange ganger er jeg forpliktet til å tilgi en bror som krenker meg? Like til syv ganger?» Jesus sier: «Til det svarer jeg: Ikke syv, men syvogsytti.» «Og således kan himlenes rike lignes med en konge, som ville gjøre opp sitt regnskap med sine embedsmenn. Oppgjøret begynte, og en som skyldte ham ti tusen talenter, ble ført frem. Han hadde ikke noe å betale med, og derfor befalte hans herre at han skulle selges, med kone og barn og alt han eide, så gjelden kunne bli betalt. Da kastet embedsmannen seg i støvet for ham og bad: 'Gi meg bare henstand, så skal jeg betale deg alt sammen.' Hans herre syntes synd på ham og lot ham gå, og eftergav ham til og med gjelden. Men idet embedsmannen gikk ut, kom han over en kollega, som skyldte ham hundre denarer. Dermed grep han ham i strupen og sa: 'Betal det du skylder!' Den annen falt ned for ham og bønnfalt ham: 'Gi meg bare henstand, så skal jeg betale deg!' Men han ville ikke; tvert imot, han drog avgårde til fengslet med ham, og der skulle han sitte inntil han hadde betalt det han skyldte. Da hans kolleger så hva som gikk for seg, ble de opprørt og gikk og fortalte sin herre det hele. Og hans herre lot ham kalle til seg og sa til ham: 'Du slyngel! Alt det du skyldte, eftergav jeg deg fordi du bad meg om det. Jeg viste deg barmhjertighet; burde ikke da også du ha vist barmhjertighet mot din kollega?' Og full av vrede lot han bøddelknektene ta seg av ham, inntil han hadde betalt alt han skyldte. - Og slik kommer min himmelske Far til å gjøre med dere, dersom ikke hver enkelt av hjertet tilgir sin bror.»

Da Jesus hadde endt denne talen, drog han fra Galilea opp mot den delen av Judea som ligger hinsides Jordan.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus ber oss tilgi andre slik som vi selv er avhengig av tilgivelse. La oss be ham miskunne seg over oss og hjelpe oss til virkelig selv å tilgi:

L: For dem i Kirken
som er satt til også å fremheve Guds strenghet,
at de må gjøre det med kjærlighet og mildhet.

L: For dem som er kalt til å håndheve lov og rett,
at de også må huske å vise omsorg for de mislykkede.

L: For dem som rammes av sine egne dårlige valg,
at de må finne miskunn og barmhjertighet.

L: For oss i vår omgang med de mislykkede,
at vi aldri må glemme Herrens ord og gjerning.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som taler til oss gjennom under og tegn,
gi oss å bringe budskapet fra deg videre
til dem som trenger det mest.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot din Kirkes gaver. Du har selv gitt dem av din miskunn for at vi skal ofre dem til deg, og i din allmakt gjør du dem til vår frelses mysterium. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 147,12.14

Lovsyng Herren, Jerusalem!
Med den beste hvete metter han deg.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. Joh 6,51

Det brød som jeg gir dere, er mitt eget legeme, hengitt for verdens liv, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt, bli oss til frelse og bevare oss i din sannhets lys. Ved Kristus, vår Herre.